Alma 41
  Footnotes

  41. Fejezet

  A feltámadáskor az emberek előjönnek a végtelen boldogság, vagy a végtelen nyomorúság állapotába – A gonoszság sohasem volt boldogság – A testi emberek Isten nélkül vannak a világban – A visszaállításnál minden ember a halandóságban szerzett sajátosságokat és tulajdonságokat kapja vissza. Mintegy Kr.e. 74.

  1 És most, fiam, van még némi mondandóm azon visszaállítással kapcsolatban, amiről már szó volt; mert íme, néhányan akiforgatták a szentírásokat, és nagyon beltévelyedtek ezen dolog miatt. És én úgy látom, hogy elméd is nyugtalankodik ezen dolog miatt. De íme, el fogom ezt magyarázni neked.

  2 Azt mondom neked, fiam, hogy Isten igazságossága szerint szükség van a visszaállítás tervére; mert szükséges, hogy minden dolog visszaállíttasson annak megfelelő rendjébe. Íme, Krisztus hatalma és feltámadása szerint szükséges és igazságos, hogy az ember lelke visszaállíttasson annak testéhez, és hogy a test minden egyes arésze visszaállíttasson ahhoz.

  3 És Isten aigazságossága szerint szükséges, hogy az emberek a bcselekedeteik szerint legyenek cmegítélve; és ha cselekedeteik jók voltak ebben az életben, és jók voltak szívük vágyai, akkor az utolsó napon is ahhoz dállíttassanak vissza, ami jó.

  4 És ha cselekedeteik gonoszak, akkor bajok aállíttatnak vissza hozzájuk. Tehát minden dolog a megfelelő rendben állíttatik vissza, minden dolog annak a természetes formájához állíttatik vissza – a bhalandóság halhatatlanságra támasztatik, a cromlandóság romolhatatlanságra – dvégtelen boldogságra támasztatik, hogy Isten királyságát örökölje, vagy végtelen nyomorúságra, hogy az ördög királyságát örökölje, az egyik ilyen helyzetben, a másik olyanban –

  5 Az egyik boldogságra támasztatik, boldogságra irányuló vágyai szerint, vagyis jóra, jóra irányuló vágyai szerint; a másik pedig bajra, gonoszságra irányuló vágyai szerint; mert egész nap gonoszságot kívánt cselekedni, úgyhogy baj lesz a jutalma, amikor eljön az éj.

  6 És így van ez a másik helyzetben is. Ha megbánta bűneit és igazlelkűségre vágyott napjai végéig, akkor éppen úgy igazlelkűséget kap majd jutalmul.

  7 aEzek azok, akiket megvált az Úr; igen, ezek azok, akiket kimenekítenek, akiket megszabadítanak a sötétségnek azon végtelen éjszakájától; és így állnak vagy elbuknak; mert íme, bsaját bíráik ők, hogy jót tesznek vagy gonoszságot tesznek.

  8 Most Isten rendelései amegváltoztathatatlanok; el van tehát készítve az út, hogy aki akar, az azon járhasson, és megszabaduljon.

  9 És most íme, fiam, ne kockáztass amég egy vétket Istened ellen a tanok azon pontjait illetően, melyekben eddig kockáztattad a bűn elkövetését.

  10 Ne gondold, hogy mert szó volt a visszaállításról, te majd a bűnből a boldogságba állíttatsz vissza. Íme, azt mondom neked, hogy a agonoszság sohasem volt boldogság.

  11 És most, fiam, minden olyan ember, aki a atermészetes ember állapotában van, vagyis inkább azt mondanám, hogy egy btesti állapotban, az a keserűség gubacsában van és a gonoszság kötelékeiben; cIsten nélkül vannak ők a világban, és Isten természetével ellentétesen viselkedtek; tehát egy olyan állapotban vannak, mely ellenkezik a boldogság természetével.

  12 És most íme, azt jelenti-e a visszaállítás szó, hogy egy dolgot kiemeljünk annak természetes állapotából, és egy természetellenes állapotba helyezzük azt, avagy egy olyan állapotba helyezzük, mely ellenkezik annak természetével?

  13 Ó, fiam, nem ez a helyzet; hanem a visszaállítás szó azt jelenti, hogy gonoszságért ismét gonoszságot hozzunk vissza, vagyis testit a testiért, vagy ördögit az ördögiért – jót azért, ami jó; igazlelkűt azért, ami igazlelkű; igazságosat azért, ami igazságos; irgalmasat azért, ami irgalmas.

  14 Figyelj hát, fiam, hogy irgalmas légy a testvéreidhez; aviselkedj igazságosan, bítélj igazlelkűen, és szüntelenül ctégy jót; és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor megkapod majd a jutalmadat; igen, ismét dirgalom állíttatik vissza hozzád; ismét igazságosság állíttatik vissza hozzád; ismét igazlelkű ítélet állíttatik vissza hozzád; és ismét jóval jutalmaznak majd téged.

  15 Mert ami tőled származik, ismét az tér vissza hozzád, és állíttatik vissza; a visszaállítás szó tehát még teljesebb mértékben kárhoztatja a bűnöst, és egyáltalán nem igazolja őt.