Sveta pisma
3 Nefi 12


Poglavlje 12

Isus poziva i ovlašćuje dvanaestoricu učenika — On daje Nefijcima govor sličan Propovijedi na gori — On izgovara Blaženstva — Njegova učenja nadmašuju zakon Mojsijev i uzimaju prvenstvo pred njim — Ljudima je zapovjeđeno da budu savršeni baš kao što su on i Otac njegov savršeni — Usporedi Matej 5. Oko 34. po. Kr.

1 I dogodi se, nakon što Isus bijaše izgovorio te riječi Nefiju i onima koji bijahu pozvani (evo, broj onih što bijahu pozvani i što primiše moć i ovlast da krste bijaše dvanaest), i gle, on ispruži ruku svoju prema mnoštvu, i povika im, govoreći: Blagoslovljeni ste vi budete li poklanjali pažnju riječima ove dvanaestorice koju izabrah između vas da vam poslužuju, i da budu sluge vaši; i njima dadoh moć da vas mogu krstiti vodom; a nakon što budete kršteni vodom, gle, ja ću vas krstiti ognjem i Duhom Svetim; zato blagoslovljeni ste vi, budete li povjerovali u me i krstili se, nakon što me vidjeste i znadete da ja jesam.

2 I opet, još su više blagoslovljeni oni koji povjeruju u riječi vaše zato što ćete svjedočiti da me vidjeste, i znadete da ja jesam. Da, blagoslovljeni su oni koji povjeruju u riječi vaše, i siđu u dubine poniznosti i krste se, jer će biti pohođeni ognjem i Duhom Svetim, i primit će otpust grijeha svojih.

3 Da, blagoslovljeni su siromašni u duhu koji dođu k meni, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

4 I opet, blagoslovljeni su svi oni koji tuguju, jer će biti utješeni.

5 I blagoslovljeni su krotki, jer će baštiniti zemlju.

6 I blagoslovljeni su svi oni koji gladuju i žeđaju za pravednošću, jer će se ispuniti Duhom Svetim.

7 I blagoslovljeni su milosrdni, jer će zadobiti milosrđe.

8 I blagoslovljeni su svi čisti u srcu, jer će vidjeti Boga.

9 I blagoslovljeni su svi mirotvorci, jer će se zvati djecom Božjom.

10 I blagoslovljeni su svi oni koji su progonjeni zbog imena mojega, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.

11 I blagoslovljeni ste vi kad vas ljudi budu grdili i proganjali, i kad budu govorili svakojako zlo protiv vas lažno, zbog mene;

12 Jer imat ćete veliku radost i bit ćete silno veseli, jer velika će biti nagrada vaša na nebu; jer tako su progonili proroke koji bijahu prije vas.

13 Zaista, zaista, kažem vam: Dajem vam da budete sol zemlje; ali ako sol izgubi okus svoj čime će se zemlja soliti? Sol neće od tada biti dobra ni za što, nego da se odbaci i bude izgažena nogom ljudskom.

14 Zaista, zaista, kažem vam: Dajem vam da budete svjetlo ovome narodu. Grad koji leži na brdu ne može biti skriven.

15 Gle, pale li ljudi svijeću pa je stave pod sud? Ne, nego na svijećnjak, i ona daje svjetlost svima koji su u kući;

16 Zato neka svjetlo vaše tako sjaji pred ovim narodom, da bi oni mogli vidjeti dobra djela vaša i slaviti Oca vašega koji je na nebu.

17 Ne mislite da sam došao dokinuti zakon ili proroke. Nisam došao dokinuti nego ispuniti;

18 Jer zaista, kažem vam, ni jedna jota i ni jedna kovrčica ne prođoše od zakona, već se u meni on sav ispuni.

19 I gle, dadoh vam zakon i zapovijedi od Oca svojega da vjerujete u me, i da se pokajete za grijehe svoje, i dođete k meni srca skršena i duha raskajana. Gle, imate zapovijedi pred sobom, i zakon je ispunjen.

20 Zato dođite k meni i budite spašeni; jer zaista, kažem vam, osim ako ne budete obdržavali zapovijedi moje koje vam zapovjedih ovaj put, nećete nipošto ući u kraljevstvo nebesko.

21 Čuli ste da rekoše oni iz davnine, a to je i zapisano pred vama: Ne ubij! A tko god ubije, bit će u opasnosti od suda Božjega;

22 No ja vam kažem, tko se god srdi na brata svojega bit će u opasnosti od suda njegova. A tko god rekne bratu svojemu: Raka, bit će u opasnosti od vijeća; i tko god reče: Luđače, bit će u opasnosti od ognja paklenoga.

23 Zato dođete li k meni, ili zaželite li doći k meni, i sjetite se da brat vaš ima nešto protiv vas —

24 Idi k bratu svojemu, i najprije se izmiri s bratom svojim, i tada dođi k meni s cjelovitom namjerom srca, i ja ću te primiti.

25 Složi se s protivnikom svojim brzo dok si na putu s njim, da te u bilo kojem trenutku ne bi uhvatio, i ti ne budeš bačen u tamnicu.

26 Zaista, zaista, kažem ti, nećeš nikako izići odande sve dok ne isplatiš do posljednjeg senina. A dok si u tamnici, možeš li platiti i jedan senin? Zaista, zaista, kažem ti: Ne.

27 Gle, zapisali su oni iz davnine: Ne čini preljub;

28 No ja vam kažem, tko god gleda ženu želeći je s požudom, već je počinio preljub u srcu svojemu.

29 Gle, dajem vam zapovijed da ne dopustite ničemu od toga da uđe u srce vaše;

30 Jer bolje je da se odreknete toga, čime ćete uzeti križ svoj, nego da budete bačeni u pakao.

31 Bijaše zapisano: Tko god otpusti ženu svoju, neka joj dade otpusni list.

32 Zaista, zaista, kažem vam: Tko god otpusti ženu svoju, osim zbog bludništva, navodi je da počini preljub; a tko se god oženi onom koja je otpuštena, čini preljub.

33 I opet, zapisano je: Ne zaklinji se lažno, nego izvrši Gospodu prisege svoje;

34 No zaista, zaista, kažem vam: Ne kunite se uopće; niti nebom, jer je Božje prijestolje;

35 Ni zemljom, jer je podnožje njegovo;

36 Niti se zaklinji glavom svojom, jer ne možeš učiniti ni jednu vlas crnom niti bijelom;

37 Već neka priopćenje vaše bude: Da, da; Ne, ne; jer što god dolazi više od toga, zlo je.

38 I gle, zapisano je, oko za oko, i zub za zub;

39 No ja vam kažem da ne uzvraćate zlo za zlo, nego tko te god udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi;

40 I ako bi te tko htio tužiti pred zakonom i oduzeti ti košulju, prepusti mu ogrtač također;

41 I tko te god prisili da pođeš s njim jednu milju, pođi s njim dvije!

42 Podaj onome koji zaište od tebe, a od onoga koji bi pozajmio od tebe nemoj se okretati.

43 I gle, zapisano je također: Ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga;

44 No gle, ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagoslivljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze, i molite se za one koji vas s prezirom koriste i progone;

45 Da biste mogli biti djeca Oca svojega koji je na nebu; jer on čini da sunce njegovo izlazi nad zlima i nad dobrima.

46 Stoga je ono što je od davnine, što bijaše pod zakonom, u meni sve ispunjeno.

47 Ono što je staro dokinuto je, i sve postade novo.

48 Zato, htio bih da budete savršeni baš kao što sam ja, ili Otac vaš koji je na nebu savršen.

Ispišite