Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 29


Luku 29

Monet pakanat tulevat hylkäämään Mormonin kirjan. He sanovat: Me emme tarvitse muuta Raamattua. Herra puhuu monille kansakunnille. Hän on tuomitseva maailman kirjoista, jotka kirjoitetaan. Noin 559–545 eKr.

1 Mutta katso, on monia – sinä aikana, kun minä ryhdyn tekemään aihmeellistä tekoa heidän keskuudessaan, jotta muistaisin bliittoni, jotka olen tehnyt ihmislasten kanssa, jotta vielä ctoisen kerran ojentaisin käteni voittaakseni takaisin kansani, joka on Israelin huonetta;

2 ja myös, jotta muistaisin lupaukset, jotka olen antanut sinulle, Nefi, sekä sinun isällesi, että minä muistaisin teidän jälkeläisiänne ja että teidän jälkeläistenne asanat lähtisivät minun suustani teidän jälkeläisillenne; ja minun sanani kuuluvat bvihellyksenä maan ääriin, cviirinä kansalleni, joka on Israelin huonetta;

3 ja koska minun sanani kuuluvat vihellyksenä – monet pakanoista sanovat: aRaamattu! Raamattu! Meillä on Raamattu, eikä voi olla muuta Raamattua.

4 Mutta näin sanoo Herra Jumala: Oi mielettömiä, he saavat Raamatun; ja se on lähtevä ajuutalaisilta, minun ikivanhalta liittokansaltani. Ja mitenkä he kiittävät juutalaisia bRaamatusta, jonka he heiltä saavat? Niin, mitä pakanat tarkoittavat? Muistavatko he juutalaisten vaivannäköä ja työtä ja tuskia ja heidän uutteruuttaan minua kohtaan pelastuksen tuomisessa pakanoille julki?

5 Oi te pakanat, oletteko muistaneet juutalaisia, minun ikivanhaa liittokansaani? Ette, vaan te olette kironneet heitä ja olette avihanneet heitä, ettekä ole yrittäneet tuoda heitä takaisin. Mutta katso, minä annan kaiken tämän tulla takaisin teidän itsenne päälle, sillä minä, Herra, en ole unohtanut kansaani.

6 Sinä mieletön, joka sanot: aRaamattu, meillä on Raamattu, emmekä tarvitse muuta Raamattua. Oletteko saaneet Raamattua muilta kuin juutalaisilta?

7 Ettekö tiedä, että kansakuntia on enemmän kuin yksi? Ettekö tiedä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, olen aluonut kaikki ihmiset ja että minä muistan ne, jotka ovat bmeren saarilla, ja että minä hallitsen ylhäällä taivaissa ja alhaalla maassa; ja minä tuon julki sanani ihmislapsille, niin, vieläpä kaikille maan kansakunnille?

8 Minkä vuoksi nurisette siksi, että saatte enemmän minun sanaani? Ettekö tiedä, että akahden kansakunnan btodistus on teille todisteena siitä, että minä olen Jumala, että minä muistan yhden kansakunnan niin kuin toisenkin? Sen vuoksi minä puhun samat sanat yhdelle kansakunnalle kuin toisellekin. Ja kun ne kaksi ckansakuntaa kohtaavat, niiden kahden kansakunnan todistuksetkin kohtaavat.

9 Ja minä teen tämän osoittaakseni monille, että minä olen asama eilen, tänään ja ikuisesti ja että minä puhun julki sanani oman mieleni mukaan. Ja koska olen puhunut yhden bsanan, teidän ei pidä luulla, että en voi puhua toista; sillä minun työni ei ole vielä tullut valmiiksi, eikä tule ennen ihmisen loppua, eikä siitä vastedes ja ikuisesti.

10 Niinpä, koska teillä on Raamattu, teidän ei pidä luulla, että se sisältää kaikki minun asanani, eikä teidän pidä luulla, etten ole kirjoituttanut enempää.

11 Sillä minä käsken akaikkia ihmisiä, sekä idässä että lännessä ja pohjoisessa ja etelässä ja meren saarilla, että heidän tulee bkirjoittaa ne sanat, jotka minä heille puhun; sillä niistä ckirjoista, jotka kirjoitetaan, minä dtuomitsen maailman, jokaisen ihmisen tekojensa mukaan, sen mukaisesti, mitä on kirjoitettu.

12 Sillä katso, minä puhun ajuutalaisille, ja he kirjoittavat sen; ja minä puhun myös nefiläisille, ja he bkirjoittavat sen; ja minä puhun myös muille Israelin huoneen heimoille, jotka olen johdattanut pois, ja ne kirjoittavat sen; ja minä puhun myös ckaikille maan kansakunnille, ja ne kirjoittavat sen.

13 Ja tapahtuu, että ajuutalaiset saavat nefiläisten sanat, ja nefiläiset saavat juutalaisten sanat, ja nefiläiset ja juutalaiset saavat Israelin kadonneiden heimojen sanat, ja Israelin bkadonneet heimot saavat nefiläisten ja juutalaisten sanat.

14 Ja tapahtuu, että minun kansani, joka on aIsraelin huonetta, kootaan kotiin omiin maihinsa; ja myös minun sanani kootaan byhteen. Ja minä osoitan niille, jotka taistelevat minun sanaani vastaan ja minun kansaani vastaan, joka on cIsraelin huonetta, että minä olen Jumala ja että minä dtein Abrahamin kanssa liiton, että muistaisin hänen ejälkeläisensä fikuisesti.