Liahona
Tìm Kiếm Ánh Sáng của Đấng Cứu Rỗi trong Sách Mặc Môn
Tháng Một năm 2024


“Tìm Kiếm Ánh Sáng của Đấng Cứu Rỗi trong Sách Mặc Môn,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Tìm Kiếm Ánh Sáng của Đấng Cứu Rỗi trong Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
gia đình đang cùng nhau đọc sách

Kính thưa Các Bậc Cha Mẹ,

Số báo tháng này cung cấp thêm hiểu biết về Sách Mặc Môn, trọng tâm của chương trình giảng dạy tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta trong năm 2024. Các bài viết dưới đây thảo luận các điểm then chốt để tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật trong một thế giới thường đầy tối tăm và hoang mang.

Những Cuộc Thảo Luận về Phúc Âm

Tìm Kiếm Ánh Sáng Của Đấng Cứu Rỗi

Cân nhắc việc chia sẻ với gia đình anh chị em một số ý kiến từ bài viết của Chủ Tịch Eyring ở trang 4, và thảo luận vai trò của ánh sáng đó trong cuộc sống của chúng ta. Ôn lại câu chuyện của Kamryn về việc tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi trong bóng tối. Làm thế nào gia đình anh chị em có thể tìm thấy ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi qua việc học Sách Mặc Môn trong năm nay?

Tìm Kiếm Lẽ Thật ở Đâu

Thượng Đế là nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật, và chúng ta có thể học hỏi lẽ thật của Ngài bằng cách chuyên tâm tìm kiếm lẽ thật đó. Anh Cả và Chị Silva cần phải quyết định nơi nào để sống sau khi trở về từ công việc truyền giáo, nên họ đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa (xin xem trang 20). Khi nào Chúa đã ban cho anh chị em sự hướng dẫn mà anh chị em cần?

Xem Thêm trong Việc Học Phúc Âm của Anh Chị Em

Khi đến tham quan viện bảo tàng nghệ thuật, người ta thường vội vàng để xem mọi thứ có thể, khiến họ có thể bỏ lỡ vẻ đẹp của nghệ thuật. Tương tự như vậy, những người đọc Sách Mặc Môn có thể bỏ lỡ những lẽ thật quan trọng nếu họ đọc sách một cách vội vã. Những chiến lược nào có thể giúp chúng ta đọc kỹ sách thánh thư này? Xin xem trang 12 để có thêm ý kiến.

Sinh Hoạt Vui Nhộn cho Gia Đình trong Hãy Đến Mà Theo Ta

Con Đường Chật và Hẹp

1 Nê Phi 8; 11; 15

Việc ăn trái cây sự sống tượng trưng cho việc chọn cuộc sống vĩnh cửu qua Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem 1 Nê Phi 15:36; Giáo Lý và Giao Ước 14:7). Hãy thử sinh hoạt này để hiểu làm thế nào mà thanh sắt (lời của Thượng Đế) dẫn chúng ta đến ân tứ lớn lao nhất này của Thượng Đế.

  1. Dán một bức tranh của cây sự sống lên trên tường.

  2. Dán một sợi dây (tượng trưng cho thanh sắt) dưới bức tranh đó, và bảo một người đứng ở phía bên kia của căn phòng cầm đầu kia của sợi dây.

  3. Tính xem mất bao lâu để một đứa trẻ bị bịt mắt đi từ bên này của căn phòng đến cây sự sống mà không cần bám vào sợi dây.

  4. Sau đó, tính xem mất bao lâu để đến được cây sự sống trong khi bám vào sợi dây.

Thảo luận: Chúng ta có thể làm gì để bám chặt thanh sắt và không bao giờ buông ra?

In