Liahona
Của Lễ Tốt Nhất của Chúng Ta
Tháng Một năm 2024


“Của Lễ Tốt Nhất của Chúng Ta,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Của Lễ Tốt Nhất của Chúng Ta

Khi làm lễ cung hiến một đền thờ, chúng ta đang thưa với Chúa: “Đây là của lễ của chúng con. Đây là thứ tốt nhất mà chúng con có thể dâng lên.”

Hình Ảnh
khu sân vườn đền thờ

Khoảng hai tuần trước lễ tái cung hiến Đền Thờ Washington D.C. vào tháng Tám năm 2022, ông chủ của tôi và tôi nhận thấy rằng một trong những cây Trăn Châu Âu trên lối đi dẫn đến đền thờ trông có vẻ bị bệnh. Nó thưa thớt lá ở giữa và có một số nhánh bị gầy guộc.

Với tư cách là người quản vườn của đền thờ, tôi lo lắng rằng khu vườn xinh đẹp của đền thờ đã sẵn sàng ngoại trừ một chỗ nhỏ đó. Cái cây đó nằm cạnh con suối gần lối vào đền thờ.

Chúng tôi có một cái cây dự phòng khỏe mạnh mọc gần đó, và chúng tôi đã thảo luận về khả năng hoán đổi cây khỏe mạnh với cái cây bị bệnh. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ phải đào bứng vỉa hè và bãi cỏ gần đó và sau đó di chuyển vòi phun nước và đường dây điện chạy ngang qua khu vực đó. Tôi sợ nhất là khi chúng tôi nhổ cây bị bệnh lên, cấy vào cây thay thế, nhưng không đủ thời gian để làm cho mọi thứ xung quanh cây đó trông đẹp đẽ cho lễ tái cung hiến.

Khi tôi nói với vợ tôi là Carolyn rằng chúng tôi có thể phải dời cái cây đó đi, thì chị ấy đáp: “Chỉ cần cắt tỉa các nhánh cây gầy guộc, và em sẽ mời các chị em trong nhóm đọc thánh thư của em trên khắp đất nước để cầu nguyện cho cái cây đó. Khu vườn của đền thờ thuộc về Chúa. Ngài sẽ ban phước cho cây ấy.”

Carolyn có một nhóm bạn mà chị ấy gọi là các chị em trong nhóm đọc thánh thư—các tín hữu của Giáo Hội từng sống trong cùng một tiểu giáo khu. Họ cùng nhau học tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta cho đến khi tất cả mọi người đều dời đi, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Khi cần cầu nguyện, họ kêu cầu lẫn nhau.

Sau khi Carolyn kể cho họ nghe về cái cây bị bệnh, họ kể cho con cái của họ và những người khác trong gia đình. Carolyn không biết có bao nhiêu người đã cầu nguyện cho cái cây đó, nhưng bà có đức tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ nghe lời cầu nguyện của họ.

Chỉ trong vòng một vài ngày, cái cây đã mọc lên những chiếc lá mới, lấp đầy dần những chỗ thưa thớt. Carolyn nói: “Dĩ nhiên là nó ngày càng đẹp hơn”. Chị gửi những bức hình của cái cây đó đến cho các chị em phụ nữ trong nhóm đọc thánh thư và nói với họ: “Hãy nhìn xem Chúa đã đáp lời chúng ta như thế nào!”

Tôi biết rằng mọi người đang cầu nguyện cho cái cây đó, vì vậy tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi cũng biết rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson sẽ sớm ban phước cho đền thờ và khu sân vườn của đền thờ trong lời cầu nguyện cung hiến của ông. Cái cây đó sẽ khỏe lại.

Chúng tôi biết ơn Chúa đã chấp nhận của lễ và đức tin của chúng tôi.

In