Liahona
Tôi Chỉ “Nhúng Mình Vào Nước” Hay Hoàn Toàn “Lặn Xuống Nước”?
Tháng Một năm 2024


“Tôi Chỉ ‘Nhúng Mình Vào Nước’ Hay Hoàn Toàn ‘Lặn Xuống Nước’?,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Nê Phi 6–10

Tôi Chỉ “Nhúng Mình Vào Nước” Hay Hoàn Toàn “Lặn Xuống Nước”?

Hình Ảnh
một người đang lặn xuống nước

Trong giấc mơ của Lê Hi về cây sự sống (xin xem 1 Nê Phi 8), anh chị em nghĩ tại sao một số người rời khỏi cây trong khi những người khác lại ở bên cây để ăn trái cây? Một số người sau khi ăn trái cây ấy đã sa ngã và lạc lối, hổ thẹn trước đám đông đang vui mừng trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Một sự khác biệt quan trọng giữa các nhóm người đó có liên quan đến điều họ đã làm trước khi họ đến đó: cách họ giữ lấy thanh sắt—lời của Thượng Đế.

Bám Lấy hay là Giữ Chặt

Lê Hi trông thấy những người “đang cố sức tiến tới … bám chặt thanh sắt” và những người “cố sức tiến tới trước, tay luôn luôn giữ chặt thanh sắt” (1 Nê Phi 8:24, 30, sự nhấn mạnh được thêm vào).

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã lưu ý rằng ba nhóm người đã bắt đầu đi về hướng đó, nhưng chỉ có hai nhóm người nắm chặt thanh sắt:

“[Nhóm thứ hai] cũng đã có thêm phước lành của thanh sắt và họ đã nắm lấy nó! … Việc nắm lấy thanh sắt gợi ý cho tôi là chỉ thỉnh thoảng học một cách ‘đột xuất’ hoặc học không đều đặn thay vì đắm mình một cách kiên định, liên tục vào lời của Thượng Đế. …

“Nhóm thứ ba cũng tiến bước với đức tin và lòng tin chắc; tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy là họ đi lang thang. … Có lẽ nhóm người thứ ba này đã đọc học tập cùng tra cứu thánh thư một cách kiên định. … Đây là nhóm người mà các anh chị em và tôi cần phải cố gắng để gia nhập.”1

Chúng ta chỉ “nhúng mình vào nước” hay là hoàn toàn “lặn xuống nước” khi nói đến việc trải nghiệm lời của Thượng Đế? Mặc dù cả hai hoạt động đều làm chúng ta ướt, nhưng việc lặn xuống mang đến một trải nghiệm sâu sắc và đồng nhất hơn mà có thể mang lại niềm vui lâu dài.

In