Liahona
Tôi Có Tìm Đến Chúa Trước Không?
Tháng Một năm 2024


“Tôi Có Tìm Đến Chúa Trước Không?,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Nê Phi 11–15

Tôi Có Tìm Đến Chúa Trước Không?

Hình Ảnh
Nê Phi đang cầu nguyện

Từ 1 Nê Phi 2:16, chúng ta biết được rằng khi Nê Phi bị hoang mang, ông đã tìm đến Chúa và Chúa đã làm mềm lòng ông. Mặt khác, khi La Man và Lê Mu Ên bị hoang mang, họ tranh cãi với nhau và trông cậy vào em của họ là Nê Phi để có được câu trả lời thay vì trông cậy vào Chúa (xin xem 1 Nê Phi 15:8–9).

La Man và Lê Mu Ên cho thấy điều gì thường xảy ra khi chúng ta chỉ trông cậy vào người khác để tìm kiếm lẽ thật thay vì tìm đến Chúa. Nê Phi trở nên mạnh mẽ về phần thuộc linh và luôn trung tín với Thượng Đế trong suốt cuộc đời ông, trong khi La Man và Lê Mu Ên cuối cùng đã từ bỏ những lời giảng dạy về Chúa từ cha họ. Mặc dù Nê Phi là một môn đồ đáng tin cậy, nhưng ông cũng biết rằng ông không thể thay thế việc tìm kiếm lẽ thật trực tiếp từ Chúa (xin xem 1 Nê Phi 15:6–11).

Khi đánh giá sự phụ thuộc của mình vào Chúa so với vào những người khác, anh chị em thấy lựa chọn nào sau đây áp dụng nhiều nhất đối với mình?

Nguồn Trợ Giúp Từ Thế Gian

Nguồn Trợ Giúp Từ Phúc Âm

Tôi thường xuyên quên suy ngẫm về những điều đã được giảng dạy trong đại hội trung ương.

Tôi thường xuyên nghiên cứu các bài nói chuyện trong đại hội trung ương để giữ giúp mình luôn nhớ đến lời của các vị lãnh đạo.

Khi có thắc mắc, tôi kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội hoặc các podcast ưa thích của tôi để tìm câu trả lời.

Khi có thắc mắc, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ trong thánh thư hoặc lời của các vị tiên tri hiện đại.

Tôi thường xuyên quên cầu nguyện và học thánh thư.

Việc cầu nguyện và học thánh thư là một phần thường xuyên trong cuộc sống của tôi.

Những người khác có lời khuyên tốt hơn các vị lãnh đạo Giáo Hội hoặc thánh thư.

Tôi tìm thấy sự bình an trong việc lắng nghe lời của các vị lãnh đạo Giáo Hội và thánh thư.

Tôi quý trọng ý kiến của người khác hơn là những lời giảng dạy của phúc âm.

Tôi quý trọng những lời giảng dạy phúc âm và sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh.

In