Liahona
Trở Thành một Nhân Chứng
Tháng Một năm 2024


“Trở Thành một Nhân Chứng,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Các Trang Mở Đầu của Sách Mặc Môn

Trở Thành một Nhân Chứng

Hình Ảnh
Mô Rô Ni cho Mary Whitmer thấy các bảng khắc bằng vàng

Mary Whitmer and Moroni (Mary Whitmer và Mô Rô Ni), tranh do Robert Pack họa

Vào mùa xuân năm 1829, Mary và Peter Whitmer chào đón Joseph, Emma Smith và Oliver Cowdery vào nhà của họ để công việc phiên dịch các bảng khắc bằng vàng có thể được hoàn tất. Mary đã rất bận rộn. Bà chăm sóc chín người trong nhà riêng của mình và phụ giúp các con cái đã lập gia đình sống gần đó.

Năm người con trai của Mary và cả hai người con rể (sau này) của bà đã chính thức trở thành nhân chứng của các bảng khắc bằng vàng vào tháng Sáu năm 1829. Cũng trong tháng đó, Mary nhận được chứng ngôn của riêng bà.

Bên ngoài nhà của bà, một người đàn ông tóc bạc với cái túi trên vai đến gần Mary và nói: “Tên ta là Mô Rô Ni. Ngươi đã trở nên khá mệt mỏi vì phải làm thêm quá nhiều việc.” Khi tháo cái túi ra khỏi vai mình, Mô Rô Ni nói tiếp: “Ngươi đã rất trung tín và siêng năng trong công việc của mình. Vậy nên, điều thích hợp là ngươi cần phải nhận được bằng chứng để đức tin của ngươi có thể được củng cố.” Rồi ông ấy cho thấy vật ở trong túi của ông—các bảng khắc bằng vàng.1

Mary trở thành một nhân chứng của các bảng khắc bằng vàng, giống như Ba Nhân Chứng và Tám Nhân Chứng, là những người có chứng ngôn trong các trang giới thiệu của Sách Mặc Môn. Lòng khiêm nhường và sự siêng năng của Mary đã chuẩn bị cho bà để làm một nhân chứng. Chứng ngôn của bà không được viết trong các trang giới thiệu của Sách Mặc Môn, và tên của bà không được viết trên các tấm bảng, tượng đài, hoặc trong tâm trí của nhiều Thánh Hữu theo sau bà. Mặc dù những đóng góp hằng ngày của bà trong nhà và gia đình của bà có thể không được nhiều người chú ý, nhưng chúng đã được Thượng Đế biết đến.

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

“Cách Chúa phán xét rất khác biệt với cách của chúng ta. Ngài hài lòng với người phục vụ cao quý, chứ không phải với người cao quý tự phục vụ mình.

“Những người khiêm nhường trong cuộc sống này sẽ đội mão triều thiên vinh quang trong cuộc sống mai sau.”2

Biên sử của Mô Rô Ni giờ đây đã được phiên dịch thành Sách Mặc Môn, và chúng ta có thể nhận được chứng ngôn về tính trung thực của nó theo như lời hứa của Mô Rô Ni để lại trong những trang sách cuối cùng: “Tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem những điều này có thật không; và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:4).

Anh chị em có bao giờ cảm thấy gánh nặng của mình là lớn lao nhưng các nỗ lực của mình lại không được thừa nhận chưa? Cha Thiên Thượng biết rõ anh chị em, và Ngài biết những điều tốt lành mà anh chị em làm. Khi anh chị em đi khắp nơi làm điều thiện (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38), phục vụ mà không hề phô trương, và nghiên cứu thánh thư, thì Đức Thánh Linh có thể xác nhận lẽ thật của phúc âm cho anh chị em.

Con cái của Mary và Peter Whitmer Sr.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

John Whitmer

David Whitmer

Catherine Whitmer (Page)

Peter Whitmer

Elizabeth Ann Whitmer (Cowdery)

Một trong Tám Nhân Chứng

Một trong Tám Nhân Chứng

Một trong Tám Nhân Chứng

Một trong Ba Nhân Chứng

Kết hôn với Hiram Page, một trong Tám Nhân Chứng

Một trong Tám Nhân Chứng

Kết hôn với Oliver Cowdery, một trong Ba Nhân Chứng

In