2022
Hoor Hem
Juni 2022


‘Hoor Hem’, Liahona, juni 2022

Hoor Hem

Afbeelding
een afbeelding van de uitreikende hand van de Heiland

‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.’

Binnen handbereik, Jay Bryant Ward, kopiëren niet toegestaan

Afdrukken