2022
David en Goliath: geloof boven angst
Juni 2022


‘David en Goliath: geloof boven angst’, Liahona, juni 2022.

Kom dan en volg Mij

1 Samuel 17

David en Goliath: geloof boven angst

Afbeelding
David en Goliath

Illustraties, Andrew Beck / Marlena Agency

David

  • Een herdersjongen in zijn tienerjaren

  • Lengte: In de Bijbel staat niets over Davids lengte of leeftijd, maar we weten dat hij nog jong was.

  • Wapens: Een slinger en vijf gladde stenen

Goliath

  • Een Filistijnse krijger

  • Lengte: Ruim 3 meter lang

  • Wapens: Speer, wapenrusting die 67,5 kilo woog, zwaard

  • Goliath bespotte de Israëlieten en daagde hen 40 dagen lang uit.

Alleen David, een herdersjongen, had de moed om de strijd met Goliath aan te gaan. Koning Saul zei dat hij niet moest gaan, maar hij ging toch omdat hij wist dat God bij hem was en omdat hij geloof in Hem had.

Goliath bespotte David en heel Israël omdat ze een jongen stuurden om te vechten. Maar David toonde zijn geloof en zei: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël’ (1 Samuel 17:45).

Met een slinger en een steen bracht David Goliath ten val en doodde hij hem, waardoor de Filistijnen voor de Israëlieten op de vlucht sloegen.

Afdrukken