2022
Onze Goliath trotseren
Juni 2022


‘Onze Goliath trotseren’, Liahona, juni 2022.

Beginselen voor uw bediening

Onze Goliath trotseren

En hoe we anderen kunnen helpen dat ook te doen.

Afbeelding
twee vriendinnen dragen een mondkapje en praten

Vóór de COVID-19-pandemie heeft president Russell M. Nelson gezegd: ‘In de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest.’1

Barbara was slechts enkele maanden vóór de pandemie naar een nieuwe wijk verhuisd. Zoals velen kwam ze erachter dat haar plannen in duigen vielen. Ze dacht dat het geweldig zou zijn om nieuwe vriendschappen te sluiten, maar dat werd juist heel moeilijk. In een tijd van isolement moesten bedieningspatronen veranderen. Ze had niet veel kans om de leden van haar nieuwe wijk te leren kennen. Ze vroeg zich af: hoe kan ik zusters bezoeken, dienen, helpen en liefhebben als ik ze niet eens kan bezoeken? Zelfs een berichtje sturen is moeilijk als de zusters mijn naam of nummer niet herkennen omdat ik nieuw ben.

Ze vond het in dergelijke omstandigheden belangrijker dan ooit om te bidden en naar ingevingen te luisteren. Soms kreeg ze het gevoel dat ze gewoon een briefje moest afgeven. Op andere momenten stuurde ze een berichtje om een zuster te bedanken voor haar gebed in de avondmaalsdienst, of om haar waardering uit te spreken voor het getuigenis van de man van een andere zuster. Af en toe vervulde een bezoekje bij iemand aan de voordeur haar behoefte aan persoonlijk contact. Een van de ingevingen bracht haar op de gedachte van een troostrijke, heerlijke kom pompoensoep. Dus bracht ze het recept en een pompoen bij iemand langs.

Zo had ze zich de dingen niet voorgesteld toen ze verhuisde. Door het isolement duurde het langer om de ander zusters te leren kennen. Maar toen ze de raad van president Nelson opvolgde en haar geestelijke vermogen vergrootte om openbaring te ontvangen, overwon ze haar moeilijkheden. Ze werd een betere dienende zuster en sloot enkele goede vriendschappen.

Reuzen trotseren

De wereld is soms verwarrend en vol verkeerde informatie en tegenstrijdige meningen. Maar God heeft ons profeten gegeven om ons te leiden. We kunnen anderen helpen om ondanks de publieke opinie op de Heer en zijn profeten te vertrouwen, want wat er ook gebeurt, ‘de strijd is van de Heere’ (1 Samuel 17:47).

Toen David tegenover Goliath stond, legde hij zijn helm, wapenrusting en zwaard terzijde. Hij bewapende zich in plaats daarvan met vijf gladde stenen en een slinger. David was, ogenschijnlijk onbeschermd en kwetsbaar, in staat de reus met alleen zijn slinger en zijn geloof in God te verslaan. (Zie 1 Samuel 17:38–50.)

Soms voelen we ons onvoorbereid om onze moeilijkheden het hoofd te bieden, omdat we niet alle antwoorden hebben. Maar als we het geloof hebben om met de enkele gladde stenen die we hebben voorwaarts te gaan, is dat voor de Heer genoeg om zijn werk te volbrengen.

Beginselen om te overwegen

Als we anderen helpen, moeten we beseffen dat er veel manieren zijn om een probleem aan te pakken. Ons doel is hen te helpen hun eigen geestelijke zelfredzaamheid te ontwikkelen door met de hulp van de Heer oplossingen te vinden.

Bedenk hoe u kunt helpen, door hun geloof en vertrouwen in de profeet van de Heer en in persoonlijke openbaring aan te wakkeren.

U kunt bijvoorbeeld vertellen dat u zelf leiding en troost hebt gevonden door de profeet te volgen en goddelijke leiding te zoeken.

U kunt ook vertellen waar ze kunnen lezen wat profeten over soortgelijke omstandigheden hebben gezegd.

Wat kunnen wij doen?

Heb de moed om te getuigen dat we gemoedsrust en veiligheid vinden als we de leiding van de Heer door profeten en persoonlijke openbaring volgen.

Afdrukken