2022
De Heiland biedt ons hoop
Juni 2022


‘De Heiland biedt ons hoop’, Liahona, juni 2022.

Welkom bij deze uitgave

De Heiland biedt ons hoop

Afbeelding
mensen in een groepsbijeenkomst

Foto, Getty Images

Als therapeut wordt mij vaak gevraagd: ‘Vind je je werk echt leuk? Luister je niet voortdurend naar verhalen over pijn, verlies en hartzeer?’ Hoewel ik met de mensen die ik help door duisternis heenga, blijven we daar niet in hangen. Ik heb het voorrecht om hun leven door de macht van de Heiland Jezus Christus te zien veranderen, vooral dankzij het verslavingsherstelprogramma (zie pagina 12).

Veel van onze moeilijkheden kunnen overweldigend zijn. Toch biedt de Heiland ons hoop – hoop dat we in die moeilijke tijden gemoedsrust en genezing kunnen en zullen vinden.

De profeet van de Heer draagt aan die gemoedsrust en onze veiligheid bij (zie pagina 4). De Heer geeft ons via hem raad en leiding aangaande de moeilijkheden die we in deze tijd het hoofd moeten bieden. Ik ben zelf gezegend door naar de raad van president Russell M. Nelson te luisteren. Hij moedigt ons aan om meer openbaring te ontvangen, God in ons leven te laten zegevieren en vreugde in dagelijkse bekering te vinden.

Meer dan ooit hebben we de leiding van de Heer nodig om de vele moeilijkheden op ons pad te overwinnen en ermee om te gaan. Wat voor probleem u ook hebt, ik bid dat u hoop in de Heiland zult vinden en zijn liefde voor u zult voelen.

Benjamin Erwin

Manager verslavingsherstelprogramma

Afdrukken