2022
Wij volgen Jezus Christus en zijn profeet
Juni 2022


‘Wij volgen Jezus Christus en zijn profeet’, Liahona, juni 2022.

Voor ouders

Wij volgen Jezus Christus en zijn profeet

Afbeelding
moeder en vader kijken samen met hun dochtertje naar een boek

Beste ouders,

God zegent ons met een levende profeet die openbaring ontvangt en zijn kerk op aarde leidt. Met behulp van dit tijdschrift kunt u uw kinderen bijbrengen hoe we Jezus Christus en zijn profeet kunnen volgen. U kunt ook de onderstaande ideeën gebruiken om gesprekken over tempelwerk en het belang van gezinsraden op gang te brengen.

Evangeliebesprekingen

De profeet volgen

Lees enkele citaten uit het artikel van ouderling Holland op pagina 4 over het volgen van de profeet. Laat uw kinderen vertellen hoe ze de Heer en zijn profeten volgen. U kunt als gezin ‘Volg de profeet’ (Kinderliedjes, p. 58–59) zingen.

Samen overleggen

Aan de hand van het artikel op pagina 40 krijgt u meer inzicht in Gods patroon van raden. Maak wat tijd vrij om een gezinsraad te houden – dat kan tijdens het avondeten, de thuisavond of op een ander moment dat voor uw gezin geschikt is. Bespreek dan openlijk met uw kinderen waar ze hulp bij nodig hebben en waar ze u mee kunnen helpen. Bespreek problemen en probeer samen oplossingen te vinden.

Aan tempelwerk deelnemen

Leer uw kinderen aan de hand van het artikel van ouderling Mutombo op pagina 44 hoe belangrijk de tempel en de zegeningen ervan zijn. Gebruik FamilySearch en werk als gezin samen aan uw familiegeschiedenis. Neem zo mogelijk namen mee naar de tempel.

Gezinsplezier Kom dan en volg Mij

Hoor Hem

1 Samuel 3:1–10

Samuel hoorde de stem van de Heer toen hij nog jong was, maar hij herkende die aanvankelijk niet. Probeer deze activiteit om meer over luisteren te weten te komen:

  1. Blinddoek iemand of laat hem of haar de ogen bedekken.

  2. Vanuit een andere ruimte zegt een familielid de naam van de geblinddoekte persoon.

  3. Als de geblinddoekte persoon raadt wie er heeft gesproken, geeft de sprekende persoon aanwijzingen om de geblinddoekte te helpen hem of haar te vinden.

  4. Zorg dat iedereen in beide rollen aan de beurt komt.

Bespreking: We kunnen de stem van de Heer in de Schriften, de tempel en de leringen van levende profeten horen. Hoe horen jullie zijn stem? Lees of beluister president Russell M. Nelsons toespraak ‘Hoor Hem’ van de aprilconferentie 2020. Let daarbij op hoe we de stem van de Heer beter kunnen horen. Bespreek hoe uw gezin Hem kan horen.

Hulpspel voor het gezin

Ruth 1–4

Toen Ruth weduwe was geworden, besloot ze bij haar schoonmoeder, Naomi, te blijven in plaats van naar haar volk terug te keren, ‘Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan; en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God’ (Ruth 1:16).

Ruth hielp Naomi door bij haar te blijven. Probeer deze activiteit om meer over hulp aan familieleden te leren:

  1. Kies een familielid en ga met de rug tegen elkaar staan. Plaats een voorwerp (een balletje of een boek) tussen de ruggen.

  2. Probeer samen zoveel mogelijk stappen te nemen zonder het voorwerp te laten vallen.

  3. Geef alle gezinsleden de kans om het spel te spelen en als team samen te werken.

Bespreking: Hoe hielpen Ruth en Naomi elkaar? Ruth geloofde in onze hemelse Vader en had vertrouwen, daarom bleef ze bij Naomi. Hoe werd ze gezegend? Hoe kunnen we elkaar helpen en op de Heer vertrouwen als we moeilijkheden hebben?

Afdrukken