2022
Ik dacht dat ik niet was wat God van me verwachtte
Juni 2022


‘Ik dacht dat ik niet was wat God van me verwachtte’, Liahona, juni 2022.

Onder heiligen der laatste dagen

Ik dacht dat ik niet was wat God van me verwachtte

Toen ik bad en in de Schriften las, verrichtte mijn hemelse Vader een wonder in mij.

Afbeelding
een man met gevouwen handen die op een open boek rusten

Toen de zendelingen me voor het eerst bezochten, legden ze de fundamentele beginselen van het evangelie uit. Ze vertelden me ook dat de Kerk van Jezus Christus hersteld was.

Aan het eind van hun bezoek vroegen ze me 3 Nephi 11 te lezen. Terwijl ik las, bad ik vurig. Onmiddellijk raakte de Heilige Geest mijn hart. De Geest fluisterde: ‘Dit boek is waar.’

Een week later woonde ik mijn eerste avondmaalsdienst bij. Ik zal nooit de getuigenissen van de leden vergeten en hoe hartelijk ik werd verwelkomd.

Na de dienst zeiden de zendelingen dat ik verbonden met God moest sluiten en Jezus Christus als mijn Heiland moest aanvaarden om hoop op heil en verhoging te verkrijgen. Mijn ervaring in de kerk was geweldig, maar ik zei: ‘Dat kan ik niet. Ik ben niet het soort mens dat God in zijn kerk wil.’

Een week later nodigden de zendelingen me uit om het terrein van de Guatemala-Stadtempel (Guatemala) te bezoeken. Ik stond versteld van dat prachtige gebouw met een engel erbovenop.

Twee zendelingzusters die rondleidingen op het tempelterrein gaven, zeiden tegen mij: ‘U bent hier vast gekomen om een antwoord van God te ontvangen. Laten we even naar de ontvangsthal gaan, zodat u kunt bidden om uw antwoord te ontvangen.’

We liepen naar binnen en gingen zitten. Terwijl ik bad, kreeg ik een brandend gevoel in mijn hart en begon ik te huilen. Ik voelde me vredig en gelukkig. Ik wist dat God me mijn zonden had vergeven. Ik wilde Hem dienen. Ik wist dat ik me moest laten dopen.

Toen de zendelingen die me lesgaven vroegen of ik nu klaar was om me te laten dopen, antwoordde ik: ‘Morgen, dit weekend, zo snel mogelijk!’

De dag van mijn doop was de beste dag van mijn leven. Ik voelde me herboren.

Ik denk dat onze hemelse Vader een wonder in mij heeft verricht. De sleutel was bidden en in de Schriften lezen. De Schriften en het gebed zijn manieren waarop de Heer met ons communiceert en ons zijn liefde toont.

Aarzel niet om verbonden met Hem te sluiten. Verbonden zijn geweldig.

Afdrukken