2022
Hebben de media die ik gebruik echt invloed op me?
Juni 2022


Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Hebben de media die ik gebruik echt invloed op me?

Of we het nu beseffen of niet, de media die we gebruiken, beïnvloeden ons. Dus hoe kunnen we media kiezen die ‘eerzaam of prijzenswaardig’ zijn? (Geloofsartikelen 1:13.)

Afbeelding
mensen houden symbolen vast

Toen ik op de middelbare school tennis speelde, hoorde ik de andere spelers vaak vloeken. Ik probeerde me niet door hun woorden te laten beïnvloeden. Maar tijdens een van mijn wedstrijden miste ik de bal en kwam er een grof woord uit mijn mond. Zonder dat ik het zelfs besefte, was ik langzaamaan zo gewend geraakt aan de woorden die ze gebruikten dat het voor de ‘natuurlijke mens’ (Mosiah 3:19) in mij ook natuurlijk was om ze te gebruiken.

Wat we om ons heen zien, kan op veel manieren invloed op ons hebben, en het zijn onder meer media die dagelijks de meeste invloed op ons hebben. Of we het nu beseffen of niet, de media die we gebruiken, kunnen langzaamaan en bijna onmerkbaar onze werkelijkheid vervormen. We denken misschien dat af en toe media bekijken die godslaster, seks of geweld bevatten geen invloed op ons hebben, maar in werkelijkheid heeft dat wel degelijk invloed. Maar wat kunnen we ertegen doen?

Ervoor kiezen om goede media uit te zoeken

Het is belangrijk om te bedenken dat er echt ook wel goede media zijn, ondanks alle slechte dingen waar we via onze televisie of smartphone toegang toe hebben. Zendelingen verkondigen het evangelie met opbouwende media. We kunnen onze band met een oude vriend aanhalen of op sociale media een boodschap vinden die ons echt opbeurt. Maar hoe kunnen we die deugdzame, liefelijke en eerzame media uitzoeken? (Zie Geloofsartikelen 1:13.)

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft deze onfeilbare test voorgesteld: ‘Als iets wat we denken, zien, horen of doen ons vervreemdt van de Heilige Geest, dan moeten we ophouden met dat te denken, zien, horen of doen. Als er bijvoorbeeld iets is dat voor amusement moet doorgaan, maar dat ons vervreemdt van de Heilige Geest, dan is die vorm van amusement stellig niets voor ons.’1

Als ik media uitkies, stel ik mezelf graag vragen zoals: Helpt het me om dichter tot God te komen? Kan ik de Heilige Geest nog steeds voelen? Je kunt deze vragen ook als richtsnoer gebruiken bij het zoeken naar positieve media. En hoewel we fouten kunnen maken, kunnen we ons verbeteren – één keuze tegelijk.

Ik ben daar geen volmaakt voorbeeld van. Ik heb populaire programma’s gezien die me niet motiveerden om een beter mens te worden. En ik scrol door video’s op sociale media die soms ongepaste taal bevatten. Maar ik probeer er meer op te letten. Ik probeer elke dag opbouwende media uit te kiezen.

Naar wie luister jij?

In deze drukke wereld vind ik het moeilijk om stil te zitten. Ik lijk mijn telefoon te pakken om op sociale media te scrollen of video’s te streamen om de stilte op te vullen. Maar ik herken de Geest het meest als er stilte heerst. Ik probeer me dus bewuster te zijn van de stemmen uit de wereld die ik onbedoeld de stille, zachte stem laat overstemmen (zie 1 Koningen 19:11–12).

Hier zijn enkele manieren waarop we ons mediagebruik kunnen beheersen:

  • Begin met je er bewuster van te zijn. Houd op met gedachteloos kijken. Neem de tijd om echt na te denken wat je in je gedachten toelaat – zal het je van de Heilige Geest distantiëren?

  • Let op wanneer en waarom je media gebruikt. Neem je de tijd om in stilte te zitten en de Geest te voelen? Of ben je geneigd om op rustige momenten je telefoon te pakken, zoals ik soms doe?

  • Neem eventueel regelmatig pauze van de media, misschien als onderdeel van je zondagse aanbidding. Als je een pauze van de media neemt, zul je duidelijker merken wat de gevolgen zijn van media kijken.

Maak bewuste mediakeuzes

Kies ervoor bewust om te gaan met de invloeden die je in je leven uitnodigt. Kies ervoor om een nieuwe kijk op media te krijgen en vraag je oprecht af wat voor invloed ze op je hebben. Je moet misschien zelfs afstand nemen van bepaalde boeken, films, sociale media of podcasts om de onmerkbare gevolgen ervan op te merken.

Dat kost tijd! Onze inzet om ervoor te zorgen dat we wel in de wereld maar niet van de wereld zijn, is een louteringsproces (zie Johannes 17:11, 14–15). We kunnen stukje bij beetje beter ons best doen om het een beetje beter te doen. President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘De Heer houdt ervan als wij ons inspannen.’2 Na verloop van tijd kunnen we gelouterd worden om rein te worden zoals de Heiland. Als we in de fout gaan, kunnen we ons bekeren en ons met een oprechte bedoeling tot Hem wenden en nog verder gelouterd worden! Dat is het wonder van de verzoening van Jezus Christus.

Als ik me in populaire media verdiep, is het moeilijk om te bepalen of de stemmen van de wereld een negatief effect op me hebben. Maar ik weet dat als ik de tijd neem om afstand van de media te nemen, ik kan zien welke invloeden ik uit mijn leven moet bannen. Soms is het een moeilijke keuze, maar het is de moeite waard.

In alle eerlijkheid: die tenniswedstrijd was niet de laatste keer dat ik een slecht woord uitsprak. Maar toen ik besefte welke invloed die omgeving op me had, nam ik bewust de beslissing om mezelf met andere mensen te omringen. We kunnen dezelfde bewuste keuzes maken met de media die we gebruiken.

Noten

  1. David A. Bednar, ‘Opdat wij zijn Geest altijd bij ons mogen hebben’, Liahona, mei 2006, 30.

  2. Russell M. Nelson, in Joy D. Jones, ‘Een bijzonder edele roeping’, Liahona, mei 2020, 16.

Afdrukken