2022
Hoe verlopen de zondagse kerkbijeenkomsten?
Juni 2022


‘Hoe verlopen de zondagse kerkbijeenkomsten?’, Liahona, juni 2022.

Evangeliebasis

Hoe verlopen de zondagse kerkbijeenkomsten?

Afbeelding
twee vrouwen omhelzen elkaar

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen komen elke zondag bij elkaar om God te aanbidden en elkaar in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen. Iedereen is welkom, en de leden krijgen de kans om te bidden, een toespraak te houden en les te geven als ze dat willen. Door deze bijeenkomsten sterken de leden elkaar in hun geloof en verweven ze ‘hun harten in eenheid en in liefde jegens elkaar’ (Mosiah 18:21).

Avondmaalsdienst

Afbeelding
jongen in een rolstoel dient het avondmaal rond

De leden van de wijk of gemeente komen elke zondag bij elkaar voor de avondmaalsdienst. (Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid van onze kerk zijn.) Het avondmaal wordt tijdens deze bijeenkomst aan de leden gegeven om Jezus Christus indachtig te zijn (zie Evangeliebasis in de Liahona van april 2022 voor meer informatie over het avondmaal). De bijeenkomst bevat ook gebeden, muziek en toespraken van leden over het evangelie van Jezus Christus.

Andere bijeenkomsten

Afbeelding
twee lachende meisjes in de kerk

Na de avondmaalsdienst gaan de leden naar verschillende klassen en quorumvergaderingen. Kinderen van 1,5–11 jaar gaan naar het jeugdwerk. Op de eerste en derde zondag van elke maand gaan alle andere leden naar de zondagsschool. Op de tweede en vierde zondag wonen zij de zustershulpvereniging, de jongevrouwen of hun priesterschapsquorum bij.

Gebeden

De gebeden in de verschillende bijeenkomsten worden door de leden uitgesproken. De gebeden zijn eenvoudig en worden door de Heilige Geest ingegeven. De leden bidden met woorden waaruit hun liefde en respect voor onze hemelse Vader blijkt. Dat houdt in dat we Hem met woorden als u of uw aanspreken.

Toespraken

Een lid van de bisschap of het gemeentepresidium vraagt de leden om een toespraak in de avondmaalsdienst te houden. Deze toespraken gaan over het evangelie van Jezus Christus. De sprekers gebruiken de Schriften en de woorden van kerkleiders bij de voorbereiding van hun toespraak. Zij getuigen ook van de zegeningen van de evangeliebeginselen in hun dagelijks leven.

Lessen

Na de avondmaalsdienst leren de leden in kleinere klassen over het evangelie. De lessen kunnen over de Schriften, leringen van de algemene conferentie of andere onderwerpen gaan. Hoewel de leerkracht de les leidt, is het geen lezing. Alle leden van de klas mogen hun gedachten over het onderwerp uitspreken.

Getuigenis

Afbeelding
man spreekt vanaf spreekgestoelte in de kerk

Eén keer per maand is de avondmaalsdienst een getuigenisdienst. Doorgaans is dat de eerste zondag van de maand. In deze bijeenkomst kunnen de leden hun getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie geven. In een getuigenis worden evangeliewaarheden onder inspiratie van de Heilige Geest verwoord.

Voorbereiding

De leden bereiden zich op de zondagse bijeenkomsten voor door te bidden, de Schriften te bestuderen en open te staan voor inspiratie van de Heilige Geest. Als u gevraagd wordt om een toespraak te houden of een les te geven, bedenk dan onder gebed hoe u evangeliebeginselen kunt behandelen. Gebruik de Schriften. Getuig van waarheid. Leidinggevenden in de kerk kunnen u zo nodig met de voorbereiding helpen.

Afdrukken