2022
Begrijpen welke zegeningen fatsoenlijke kleding en gedrag opleveren
Juni 2022


Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Begrijpen welke zegeningen fatsoenlijke kleding en gedrag opleveren

Toen ik besefte dat ik een dochter van God was, ging ik vanzelf de fatsoensnormen naleven.

Afbeelding
profiel van jongevrouw met haar ogen dicht

Een paar maanden nadat ik mijn begiftiging had ontvangen, reed ik met een vriend in een bloedhete auto toen hij erop wees dat de korte broek die ik droeg erg lang was.

‘Heb je het niet warm?’ vroeg hij.

‘Nou en of’, antwoordde ik vrolijk.

We lachten er samen om.

‘Maar ik ken jou, je zou geen kortere broek dragen zelfs als je nú geen garments droeg. Je bent altijd vreselijk fatsoenlijk geweest’, zei hij plagend.

Ik dacht na over die uitspraak.

‘Je hebt gelijk,’ zei ik lachend.

Maar eerlijk gezegd zat zijn uitspraak me wat dwars. Wat bedoelde hij met ‘vreselijk’ fatsoenlijk? Had ik fatsoenlijk kleden overdreven? Vond hij me raar?

Achter die vraag scholen meer vragen waar ik al een tijdje mee zat, maar ik was te bang geweest om mezelf die te stellen: Waarom was ik zo sterk geneigd om me fatsoenlijk te kleden? Hielp het me echt om een betere discipel van Christus te worden? Deed het er zelfs toe?

Op zoek naar de zegeningen van fatsoenlijke kleding

Sommigen onder ons hebben misschien vragen over fatsoenlijke kleding, en met name wat het met ons discipelschap te maken heeft. Maar als we ernaar streven om door de Geest geleid te worden, kunnen we de reden voor dit gebod gaan begrijpen.

Toen ik vragen over fatsoenlijke kleding had en de druk van de wereld voelde om mijn normen te verlagen, legde ik mijn vragen aan mijn hemelse Vader voor. Stukje bij beetje herinnerde ik me allerlei keren dat ik ervoor had gekozen om me fatsoenlijk te kleden en te gedragen, en dit me enorm tot zegen was geweest.

Hier volgen slechts enkele zegeningen die ik heb ontvangen door me fatsoenlijk te kleden en te gedragen.

1. Fatsoenlijke kleding en gedrag kunnen je zelfvertrouwen geven

Ons lichaam is een heilig vat voor onze geest en het dient als een tastbare herinnering aan de volmaakte liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft. Het is een waar voorrecht om een lichaam te hebben, omdat het ons in staat stelt om zoals Hij te worden. Als we die wonderbaarlijke en onbevattelijke waarheid overdenken, waarom zouden we dan geen vertrouwen hebben in wie we zijn?

Als je even om je heen kijkt, zul je merken dat de wereld onder invloed van de tegenstander lichamen anders laat zien dan onze hemelse Vader voor ogen had. Ze worden bekritiseerd en vergeleken, en onzedelijkheid wordt vaak verheerlijkt. De wereld wil ons overtuigen dat we meer dan ooit tevoren het gevoel zullen hebben erbij te horen en zelfverzekerd te zijn als we ons op een bepaalde manier gedragen en kleden. Maar het zelfvertrouwen dat daaruit voortkomt, is vluchtig.

We krijgen blijvend zelfvertrouwen als we onze goddelijke identiteit begrijpen: als we beseffen dat ons lichaam een heilig werktuig is waardoor we het leven kunnen meemaken, en geen sieraad waarmee mensen in de wereld zich optuigen.1

In Leer en Verbonden 121:45 leert de Heer ons: ‘Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren; dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden.’

En dat is waar! Als we fatsoenlijke, deugdzame gedachten hebben, worden ze in ons gedrag, ons taalgebruik en ons voorkomen weerspiegeld, en kunnen we ware zelfverzekerdheid hebben.

Soms staan mijn stoffelijke verlangens haaks op fatsoenlijkheid, bijvoorbeeld als ik bepaalde kleren wil dragen om er aantrekkelijk uit te zien of als ik erbij wil horen door me op een bepaalde manier te gedragen. Maar toen ik mijn goddelijke identiteit echt begreep, wilde ik die waarheid weerspiegelen en ging ik me vanzelf fatsoenlijk kleden en gedragen. En mijn zelfvertrouwen nam ook toe – echt zelfvertrouwen heeft tenslotte weinig te maken met ons voorkomen en meer met een levenswijze die onze goddelijke identiteit weerspiegelt.

2. Fatsoenlijke kleding en gedrag kunnen onze band met onze hemelse Vader en Jezus Christus verdiepen

Als we ze als regels zien, kunnen de geboden van het evangelie ons beperkingen lijken op te leggen. Maar als we ons op het eeuwige perspectief en de liefde van onze hemelse Vader concentreren, kunnen we ons getuigenis bouwen op het beginsel dat zijn geboden bedoeld zijn om ons te beschermen en tot zegen te zijn. Ze komen voort uit zijn volmaakte liefde.2

Toen ik me afvroeg hoe fatsoenlijke kleding en gedrag mij tot zegen waren geweest, overwoog ik eens de vraag die president M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, had gesteld aangaande onze liefde voor God versus de dingen van de wereld. Hij zei: ‘Hoe beantwoorden wij de vraag: “Hebt u Mij meer lief dan dezen?”’3

Ik besefte dat de wereld dan wel vol verleiding mag zijn, maar als ik bedenk wat mijn hemelse Vader en de Heiland uit liefde voor mij hebben gedaan, kan ik Hen op mijn beurt liefde tonen door ervoor te kiezen me fatsoenlijk te kleden en te gedragen. Fatsoenlijke kleding en gedrag weerspiegelen mijn innerlijke toewijding aan Hen, en als ik mijn toewijding blijf tonen, voel ik dat mijn band met Hen zich verdiept, wat op zichzelf een zegen is.

3. Fatsoenlijke kleding en gedrag kunnen vreugde geven

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Zijn geboden zijn inderdaad geen zware last – integendeel zelfs. Ze markeren het pad van genezing, geluk, gemoedsrust en vreugde. […] Als we hun geboden gehoorzamen, voelen we hun volmaakte liefde vollediger en intenser.’4

En we lezen in 1 Nephi dat Gods liefde ‘het vreugdevolst voor de ziel’ is (1 Nephi 11:23, zie ook vers 22). Als we ervoor kiezen om de geboden te onderhouden, waaronder de fatsoensnormen, kunnen we zijn liefde voelen en nemen van de vruchten van het evangelie van Jezus Christus, dat de bron van ware vreugde is.

Als ik me net als de meerderheid van de mensen in de wereld kleed of gedraag, kan ik me misschien even gelukkig voelen, en ik ben daar weleens toe verleid geweest. Maar ik ben het gelukkigst als ik ernaar streef de geboden en mijn verbonden na te komen, want daardoor voel ik de volmaakte liefde van mijn hemelse Vader.

Onze ware identiteit koesteren

Tijdens dat gesprek met mijn vriend nam ik aan dat hij me wat preuts vond. Maar enkele jaren later werd deze vriend mijn man en legde hij uit dat hij het altijd op prijs had gesteld dat mijn toewijding aan Christus in mijn uiterlijk, taalgebruik en gedrag tot uiting kwam.

Kiezen voor fatsoenlijke kleding en gedrag is niet altijd makkelijk, want ‘de talloze, aanlokkelijke stemmen van de wereld zetten ons onder druk’.5 Maar ik weet dat de zegeningen en vreugde die ik ontvang als ik me fatsoenlijk kleed en gedraag zo veel meer waard zijn dan de wereld me kan bieden.

Als je vragen over fatsoenlijke kleding en gedrag hebt, moedig ik je aan om naar persoonlijke openbaring te streven en te bedenken hoe die je tot zegen is. En bedenk: laten we anderen niet veroordelen wegens hun keuzes op het gebied van kleding en gedrag. Als we ervoor kiezen om ons zelf fatsoenlijk kleden en te gedragen, laten we anderen dan mededogen tonen – hetzelfde mededogen dat de Heiland ons biedt.

Ons fatsoenlijk kleden en gedragen, is een van de beste manieren om onze ware identiteit te koesteren, dichter tot onze hemelse Vader en Jezus Christus te komen en vreugde te hebben. Dat is het voor mij geweest, en ik weet dat het dat ook voor jou kan zijn.

Noten

  1. Zie Lexie Kite en Lindsay Kite, ‘More Than a Body: Seeing as God Sees’, New Era, augustus 2019, 8–11.

  2. Zie Russell M. Nelson, ‘The Love and Laws of God’ (devotional aan de Brigham Young University, 17 september 2019), 2, speeches.byu.edu.

  3. M. Russell Ballard, ‘Hebt u Mij meer lief dan dezen?’, Liahona, november 2021, 51.

  4. D. Todd Christofferson, ‘Gods liefde’, Liahona, mei 2021, 18.

  5. Russell M. Nelson, ‘Maak tijd voor de Heer’, Liahona, november 2021, 120.

Afdrukken