Лиахона
Планът на спасение и уповаване на Господ
назад напред

За родители

Планът на спасение и уповаване на Господ

Скъпи родители,

Вие може да използвате следните статии и изображенията в тях, за да започнете обсъждане сред членовете на вашето семейство и да им помагате да разбират важни теми като плана на спасение и уповаване на Господ.

Планът на спасение

Използвайте „Основните истини на Евангелието“ на страница 6, за да учите своите деца относно плана на спасение. Обсъдете как знанието за плана на спасение благославя вас и вашето семейство. Бихте могли да помолите децата ви да нарисуват рисунки, свързани с плана на спасение, като всяко едно обясни различна част от него.

Уповавайте се на Господ

Прочетете преживяването на брат Милтън Камарго на страница 21. Докато го обсъждате с вашите деца, размишлявайте над въпроса: Как мисионерът е показал своето упование в Бог? Как показвате своето упование в Господ? Кои са някои от начините, чрез които сте били благославяни, като сте се доверявали на Бог?

Как да се справяме с насилието

Използвайте идеите от статията на страница 14, за да научите как да се справяте с насилието, как да го предотвратявате и да учите децата как да се предпазват.