Лиахона
Да се уповаваме на Господ
назад напред

Жени в ранните дни на Възстановяването

Да се уповаваме на Господ

Поради това, че Мери Ан Йънг познава Господ чрез Писанията, нейната силна вяра поддъръжа чувствата ѝ „напълно спокойни през цялата буря“1.

Илюстрация от Тони Ока

Мери Ан Ейнджъл има щастието да израсне в дом, в който четенето на Писанията е приоритет. Тя обича най-вече ученията на Спасителя2. Още от ранно детство научава, че може да чува Господния глас чрез Писанията и да открива утеха в Неговите учения.

През 1831 г. Мери Ан чува възстановеното Евангелие на Исус Христос, проповядвано в Роуд Айлънд, САЩ, и след като прочита Книгата на Мормон, се обръща в Евангелието.

Тя се премества в Къртланд, Охайо, около 1833 г., където се запознава с Бригъм Йънг и се омъжва за него през 1834 г. През следващите 48 години, след много премествания и изпитания, Мери Ан Ейнджъл Йънг продължава да чува Бог чрез Писанията и да проявява непоклатима вяра в Него.

Например съпругът ѝ заминава на мисия за Великобритания през 1839 г. само 10 дни, след като се ражда дъщеря им Алис. През следващите 20 месеца, Мери Ан и шестте им деца преживяавт много трудности. Те страдат от болести и оцеляват основно чрез царевичен хляб, мляко и малко зеленчуци от градината3. За да поддържа семейството си, Мери Ан успява да си намери работа и да се грижи за себе си и болните си деца. И Господ им помага през тези изпитания. „Велико нещо е това – пише тя на своя съпруг, – да се уповаваме на Господ“4.

Осланяйки се на знанието си относно Писанията, Мери Ан изглежда има дълбокото убеждение, че Господ е винаги с нея, обича я и я разбира, особено в многото ѝ изпитания. „Нека Господ ни напътства във всички неща и ни дава утеха в най-трудните и тъмни часове“ е нейната молитва5.

Бележки

  1. Писмо на Мери Ан Ейнджъл Йънг до Бригъм Йънг, 30 юни 1844 г., папки от офиса на Бригъм Йънг, 1832 – 1878, Библиотека за църковна история, Солт Лейк Сити (CHL).

  2. Вж. „Biography of Mrs. Mary Ann Young“, Woman’s Exponent, 1 септ. 1887 г., с. 53–54; Емелин Б. Уелс, „In Memoriam“, Woman’s Exponent, 15 юли, 1882 г., с. 28–29.

  3. Вж. Матю К. Годфри, „‘You Had Better Let Mrs Young Have Any Thing She Wants’: What a Joseph Smith Pay Order Teaches about the Plight of Missionary Wives in the Early Church“, BYU Studies, том 58, част 2 (2019 г.), с. 63–64.

  4. Писмо на Мери Ан Ейнджъл Йънг до Бригъм Йънг, 15 апр. 1841 г., папки от офиса на Бригъм Йънг, 1832 – 1878, CHL.

  5. Писмо на Мери Ан Ейнджъл Йънг до Бригъм Йънг, 21 март 1840 г., папки от офиса на Бригъм Йънг, 1837 – 1988, CHL.