Лиахона
Призовани от Бог
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Призовани от Бог

Учение и завети 77–80

По подобие на Джаред Картър и Стивън Бърнет (вж. Учение и завети 79 и 80), днешните мисионери също имат нужда от свидетелство, че са призовани от Бог.

Поради коронавируса призованията на хиляди мисионери бяха променени. Например заради вируса Къртис и Рамона Милър били преместени в друга мисия. Те свидетелстват: „Ние имаме силно свидетелство за това, че няма значение къде служим, но има значение, че желаем да служим. Като позволяваме на Божията ръка да направлява живота ни, Той ни прави способни за това дело“.