Лиахона
Да служим на хората с проблеми с физическото здраве
назад напред

Принципи на служението

Да служим на хората с проблеми с физическото здраве

Ние можем да помагаме и утешаваме също както Спасителя.

Болести, алергии, увреждания или напреднала възраст могат да влияят върху способността на членовете да се покланят или служат. Ако служещите братя и сестри се отнасят с деликатност към подобни проблеми, има много начини, по които да се помогне на членовете с физически проблеми да се наслаждават в по-голяма степен на благословиите на Евангелието.

След като една млада майка била диагностицирана с рак, тя се почувствала самотна и уплашена. Но докато новината за болестта ѝ се разпространявала в района, скоро тя била обгърната в любовта и загрижеността на нейните сестри. След като започнало трудното лечение, сестрите я водели на прегледите и седели с нея по време на дългите сесии с химиотерапия. Седмица след седмица те се молели с нея, насърчавали я, носели ѝ няколкото неща за хапване, които можела да яде, и осигурявали храна за семейството ѝ. Други сестри отделяли от личното си време, за да почистват къщата ѝ. Една сестра планирала да я посещава късно вечер да гледат комедийни филми, защото знаела, че в резултат на определени видове лечение ще ѝ е трудно да заспива. Младата жена успяла да се отдалечи от страха за кратко и да почувства лечебната сила на смеха и приятелството, вместо да се опитва да спи. Тя била обгрижвана през този много труден за нея период чрез тези действия на служба, свещенически благословии и постене в района, и силни връзки на любов се изградили между хората, участвали в това.

Не винаги е лесно да служим на хората със здравословни проблеми. Но ние можем да следваме примера на Спасителя да помагаме на нашите братя и сестри с любов, когато се появят проблеми със здравето. Можем да помагаме и утешаваме тези около нас, включително и хората, чиито проблеми не се виждат лесно на пръв поглед.

Идеи, върху които да помислите

1. Уважавайте поверителността. Някои хора се притесняват от здравословни проблеми, които вас може изобщо да не ви притесняват. Предварително попитайте дали са съгласни да споделите с другите за тяхното здравословно състояние.

2. Насърчавайте стандартната медицинска помощ. Избягвайте да препоръчвате здравословни продукти или услуги, които са недоказани или извън стандартните медицински грижи. Споделяйте идеи и преживявания според подтиците, които чувствате, но насърчавайте другите да правят собствени проучвания и да се консултират с обучени медицински специалисти.

Илюстрации от Getty Images

3. Служете им и се молете за тях. Когато хората имат обикновени, краткотрайни здравословни проблеми или предвидими ситуации като раждане или операция, вашата служба, храна, внимание и молитви показват, че сте загрижени. В спешни случаи, вашата непосредствена готовност да помогнете може да бъде безценна.

4. Вдъхвайте им сили. Особено когато хората се сблъскват със сериозни или дългосрочни здравословни проблеми, те се нуждаят от нещо повече от вашата помощ или услуга, колкото и важни да са те. Те също така може да имат нужда от помощ да направят следните неща за себе си:

  1. Да конкретизират нуждите си. До момента какво знаят за собственото си състояние? Как се чувстват относно това? Какви са техните моментни и бъдещи притеснения и нужди? Слушайте със състрадание и без да съдите, за да им помогнете искрено да приемат фактите.

  2. Да си спомнят своите силни страни. Попитайте ги за друг вид несгоди, през които са преминали и какво са научили от тези преживявания. Отбележете положителните качества, ценности и умения, които сте забелязали, че имат. Попитайте какви лични качества са най-важни за тях, за да могат да живеят в тази нова ситуация. Как биха могли да живеят според тези ценности?

  3. Да си съставят план. Какви решения трябва да се вземат скоро и от каква допълнителна информация се нуждаят, за да вземат тези решения? От каква незабавна помощ или подкрепа се нуждаят и от какво ще се нуждаят в дългосрочен план? Какви варианти виждат те? Кои са положителните и отрицателните страни на всеки от тези варианти?

  4. Да организират своя „помощен екип“. Кой може да помогне? Близките членове на семейството имат основната отговорност да помогнат, но роднини, приятели, други членове на района, здравни работници, налични социални услуги, вие и вашият партньор и Светият Дух можете всички да сте част от този помощен екип. Ако е подходящо и с тяхно позволение, поканете президентката на Обществото за взаимопомощ и президента на кворума на старейшините да им помогнат да решат как вие, други членове и църковните ресурси могат наистина да са от помощ.

  5. Да канят Духа. Молете се с тях и за тях, канейки Господ да потвърждава и напътства техните решения и да им помага да чувстват обичта Му.