Лиахона
Благословия за моите предци
назад напред

Гласове на светии от последните дни

Благословия за моите предци

Сърцето ми се изпълни с любов, когато получих патриархалната си благословия.

Снимка от Ричард М. Ромни

Родена съм в Камерун, страната на моите предци. След това имигрирах във Франция, където живях, учих и работих като медицинска сестра в различни болници в Париж. Сега живея в Монреал, където все още работя като медицинска сестра.

С години търсех истинната Църква на Исус Христос. Когато срещнах мисионерите в Париж, Светият Дух ми засвидетелства, че най-накрая съм открила това, което съм търсела – Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Бях изпълнена с толкова много радост, че си мислех че вероятно вече съм в небесата! Бях решена напълно да живея според принципите и ученията на Евангелието.

Бях научена да издирвам своите предци и да извършвам обреди от тяхно име в храма. Когато получих своята патриархална благословия, ми беше казано, че ще стана „избавител“ на хълма Сион и ще допринеса за спасението на семейството си. Сърцето ми е изпълнено с любов към близките ми и затова няма да ги разочаровам. Оттогава работя неуморно върху моята семейна история и родословие.

Винаги съм знаела, че съм родена в кралско семейство в Камерун, семейство Бамун. Според устните предания и легенди тези хора идват от Асирия и се смесват с други народи. Те опазват своето родословие и пишат историята си от 1300 г. сл. Хр. Документите се намират в библиотеката на кралския дворец. Сред различните истории е и историята на моя прадядо по майчина линия Фон‑гухоуо, който царува от 1818 г. до 1863 г.

Беше ми даден достъп до тези документи, когато имах възможност да се върна в родната ми страна като член на семейство Бамун. Посетих царя, срещнах се с други представители на властта и говорих пред официални лица за Църквата и нейния интерес към семейната история. Признателна съм, че благодарение на възстановеното Евангелие мога да върша моята роля да благославям родната си страна и предците си.