Лиахона
Можем да намираме общи неща със светиите от последните дни от миналото
назад напред

Добре дошли в този брой на списанието

Можем да намираме общи неща със светиите от последните дни от миналото

Joseph and Emma with Baby Alvin, by Liz Lemon Swindle, may not be copied

Като историк, занимаващ се с проекта „Документите на Джозеф Смит“, ми харесва да изнасям духовни послания и да обсъждам историята на Църквата с членове. Откакто правя това, съм забелязал, че някои хора трудно намират връзка със светиите от миналото. Описанията на тези светии често се фокусират върху техните героични черти, като изглежда, че никога не са имали съмнения, болести или отчаяние.

Но членовете на Църквата, живели през 19-и век, са били също така несъвършени както сме ние с вас днес. Те са изпитвали радост и щастие, болка и страдание, и често дните им са били обикновени, без особени събития. Научил съм много от преживяванията им относно това как успешно да преминаваме през всички изпитания в нашия живот.

Надявам се, че, като изучавате тази година Учение и завети, това ще ви помогне да разберете как светиите са се справяли с житейските трудности в миналото. Надявам се също така, че статията за Мери Ан Йънг, съпруга на Бригъм Йънг, за това как се е справяла с изпитанията, ще укрепи вашата вяра и ще ви помогне да намирате общите неща с трудностите, през които тя и други са преминали (вж. страница 32). Дори сред трудности и мъки, вярата на Мери Ан ѝ помогнала да остане „напълно спокойна през цялата буря“, както написала на съпруга си.

Има много неща, които можем да научим от тези, които са били преди нас – не само от чудните им преживявания, но също и от тяхната тиха преданост.

Матю С. Годфри

Отдел за история на Църквата