Лиахона
Ню Йорк: Център на църковни исторически обекти
назад напред

Ню Йорк:

Център на църковни исторически обекти

Палмира и Файет, Ню Йорк, САЩ, са места на много свещени събития от Възстановяването. Съхраняването на тези свещени обекти показва отдадеността на светиите от последните дни по света да установяват Божието царство в наши дни.