2019
Brangūs tėvai!
2019 m. spalis


Brangūs tėvai!

Paveikslėlis

Viena pagrindinių Naujojo Testamento žinių yra ta, kad, koks bebūtų mūsų gyvenimas, Kristuje galime atrasti ramybę ir džiaugsmą. Šį mėnesį žurnale dalijamasi panašiu liudijimu.

  • p. D4 – blogus sapnus sapnuojantis berniukas paguodžiamas.

  • p. D8 – Dauno liga sergančiai mergaitei primenama, kad Dangiškasis Tėvas ją myli.

  • p. D15 – plakate mokoma, kad su Jėzaus Kristaus pagalba viskas įmanoma.

  • p. D20–D23 – Paulius rodo tikėjimo pavyzdį.

Kai drauge skaitysite šį žurnalą, ieškokite būdų, kaip kiekvienoje istorijoje žmonėms padėjo Jėzus ir Dangiškasis Tėvas. Galite pabraukti žodžius, nusakančius sunkumus, su kuriais tie žmonės susidūrė. Tada apibraukti žodžius, nusakančius pagalbą, kurios jie sulaukė. Kartu su šeima aptarkite, kaip kartais išbandymai yra pašalinami, o kartais jie padaro mus stipresnius. Kad ir kaip būtų, Jėzus ir mūsų Dangiškasis Tėvas myli mus ir yra pasiruošę padėti!

Linkime džiaugsmingo mėnesio!

Draugas