2019
Dar vienas vardas Šventyklai
2019 m. spalis


Dar vienas vardas šventyklai

„Vaikų širdys atsigręš į savo tėvus“ (Doktrinos ir Sandorų 2:2).

Paveikslėlis

Vieną sekmadienį kartu su patarėjomis lankėmės Bažnyčios susirinkime. Sakėme kalbas apie šventyklą ir ypatingus ten vykstančius dalykus. Po susirinkimo prie manęs priėjo 12-metis berniukas vardu Kolbis ir paspaudė man ranką. Pasišnekėjome apie šventyklą. Tada paraginau jį surasti šeimos nario vardą, kurį jis pasiimtų į šventyklą.

Netrukus gavau Kolbio laišką. Štai ką man papasakojo Kolbis:

„Grįžau namo ir suradau dar vieną vardą. Paaiškėjo, kad suradau trečią prosenelį!

Vėliau nuvykau į šventyklą ir pasikrikštijau už jį. Tai buvo ypatinga, nes mane už jį pakrikštijo brolis, o tėtis atliko patvirtinimą.

Viduje jaučiau šilumą man suteikusią ramybę. Jaučiau, kad tai, ką padariau dėl prosenelio, buvo tikrai gerai, nes dabar jis galės patekti į celestialinę karalystę ir gyventi su savo šeima. Visą likusią dienos dalį jaučiau labai gerus jausmus.

Taip pat išsiaiškinau, kad niekas nežino, kas buvo mano prosenelio tėvai, taigi galiu surasti jų vardus ir taip pat pasiimti juos į šventyklą!“

Koks nuostabus pavyzdys yra Kolbis! Nesvarbu, koks jūsų amžius, galite būti pavyzdys savo šeimai ir draugams. Galite dalytis Evangelija su visais pažįstamais – net ir su savo protėviais!