2019
Pauliaus misionieriškos kelionės
2019 m. spalis


Raštų pasakojimai

Pauliaus misionieriškos kelionės

Paveikslėlis

Jėzui prisikėlus apaštalas Paulius keliavo į skirtingas šalis mokyti žmonių apie Jėzų. Tada nebuvo nei automobilių, nei lėktuvų, todėl jis labai daug vaikščiojo! Kartais jis keldavosi laivu.

Paveikslėlis

Paulius mokė žmones bažnyčiose ir namuose. Jis mokė žmones ant uolėtų kalvų viršūnių ir miestų gatvėse.

Paveikslėlis

Daug kam nepatiko tai, ko mokė Paulius. Kartais Paulių pasodindavo į kalėjimą. Kartais Paulius susirgdavo.

Paveikslėlis

Bet visus šiuos sunkumus Paulius atlaikė su tikėjimu. Jis sakė: „Aš visa galiu Kristuje.“ Jis žinojo, kad Jėzus padės jam būti stipriam.

Paveikslėlis

Jėzus Kristus ir man gali padėti būti stipriam. Jis myli mane, o aš myliu Jį!