2019
Tarnavimas Viešpačiui ispanų kalba
2019 m. spalis


Drąsos pavyzdžiai

Tarnavimas Viešpačiui ispanų kalba

Autorė gyvena Jutos valstijoje, JAV.

Paveikslėlis

Įsivaizduokite, kad draugas jums davė geriausią knygą, kokią tik yra skaitęs. Atverčiate viršelį ir… suprantate, kad negalite jos skaityti. Ji parašyta kita kalba! Ką darytumėte?

Ankstyvaisiais Bažnyčios metais Mormono Knyga buvo išleista tik anglų kalba. Prezidentas Brigamas Jangas pašaukė du misionierius skelbti Evangeliją Meksikoje ir išversti Mormono Knygą į ispanų kalbą. Tik jiems reikėjo pagalbos. Jie nežinojo, kad už vandenyno Dievas paruošė vyrą, kuris jiems suteiks būtent tą pagalbą, kurios reikia.

Melitonas Gonzalesas Treho kilo iš pasiturinčios šeimos Ispanijoje. Jis gerai mokėsi mokykloje ir tapo Ispanijos kariuomenės karininku. Jis visada domėjosi religija, bet niekas iš to, ką buvo radęs, neatrodė tinkama. Vieną dieną jis nugirdo kitą karininką kalbant apie save „šventaisiais“ pasivadinusią žmonių grupę. Jie priklausė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai ir Dievo pranašas Jungtinėse Valstijose juos atvedė į Uolėtuosius kalnus. Melitonas pajuto stiprų norą su jais susitikti. Jis prisijungė prie karinės ekspedicijos į Filipinus, vildamasis, kad tai vėliau padės jam patekti į Jungtines Valstijas. Bet Melitonas buvo toks užimtas savo darbe, kad aplankyti Jungtines Valstijas tapo mažiau svarbu.

Tada Melitonas labai susirgo. Jis prisiminė, kodėl atvyko į Filipinus ir meldėsi Dievui klausdamas, ką turėtų daryti. Tą naktį Melitonas susapnavo ypatingą sapną. Jis suprato, kad turi vykti į Uolėtuosius kalnus.

Tik pasveikęs Melitonas tęsė kelionę į Jungtines Valstijas. 1874 m. liepos 4 d. jis pasiekė Kaliforniją ir patraukė į Solt Leik Sitį.

Atvykęs į Solt Leiką Melitonas susidūrė su problema – jis mokėjo skaityti angliškai, bet niekada nebuvo kalbėjęs. Jis negalėjo su niekuo susikalbėti! Bet jis nutarė, kad, jei negali kalbėtis su žmonėmis, jų dėmesį patrauks kitaip. Melitonas išsitraukė savo Ispanijos kario uniformą ir ėmė marširuoti miesto gatvėmis. Kaip ir tikėjosi, jį pastebėjo daug žmonių! Pagaliau jį pastebėjo Bažnyčios narys, brolis Blanšardas, ispaniškai kalbėjęs universiteto profesorius. Brolis Blanšardas padėjo Melitonui įsikurti Solt Leike ir mokė jį Evangelijos. Netrukus Melitonas pasikrikštijo.

Brolis Blanšardas Melitoną taip pat supažindino su prezidentu Brigamu Jangu. Melitonas pasakė prezidentui Jangui, kad labiau nei ko kito, jis norėjo išversti Mormono Knygą į ispanų kalbą.

Prezidentas Jangas paprašė Melitono padėti į Meksiką vyksiantiems misionieriams į ispanų kalbą išversti Mormono Knygos dalis. Daug savaičių Melitonas praleido versdamas anglų kalbos žodžius į ispanų kalbą. Kiekvieną vakarą jis vertimą tikrindavo su misionieriais. Jie šiek tiek kalbėjo ispaniškai, bet jautė, kad šiam svarbiam vertimui reikalingas žmogus, kuriam ispanų kalba yra gimtoji. Jie žinojo, kad Melitonas buvo atsakymas į jų maldas. 1875 m. vertimas buvo išleistas. Jis vadinosi Trozos Selectos del Libro de Mormon (liet. „Rinktinės ištraukos iš Mormono Knygos“).

Misionieriai dabar buvo pasiruošę vykti į Meksiką. 1 500 Raštų vertimo egzempliorių jie pakrovė ant arklių ir patraukė į kelionę. Pirmą kartą kalbantieji ispanų kalba galėjo skaityti Mormono Knygą gimtąja kalba! Nors Melitonas gyveno už tūkstančių kilometrų nuo Ispanijos, Dangiškasis Tėvas jį nuvedė ten, kur jam reikėjo būti. Kadangi buvo drąsus ir vadovavosi tikėjimu, Melitonas galėjo padėti atnešti Dievo žodį nesuskaičiuojamam kiekiui žmonių.