2019
Pasimatymai ir pornografija
2019 m. spalis


Jauni suaugusieji

Pasimatymai ir pornografija

Pagalba ir viltis susidūrus su asmens, su kuriuo einate į pasimatymus, polinkiu į pornografiją.

Paveikslėlis
young man speaking to a young woman

Nuotraukos ir piktogramos iš Getty Images, naudojamos tik kaip vaizdinė medžiaga, kurioje pozuoja modeliai.

Mes visi, jauni suaugusieji, žinome, kad pasimatymai gali ir džiuginti, ir bauginti, teikti pasitenkinimą ir kelti įtampą. Atvėrę širdis vienas kitam, natūraliai pageidaujame vienas apie kitą sužinoti daugiau, o kuriant santykius ir stengiantis suartėti svarbu vis labiau atsiverti. Apie ką svajojame, ko bijome, kuo tikime? Ką manome apie santuoką ir šeimą? Su kokiais sunkumais susidūrėme praeityje, ar susiduriame dabar, apie kuriuos turėtume papasakoti vienas kitam?

Kad ir kaip būtų baisu kalbėtis (arba klausinėti) apie bėdas dėl pornografijos, nekalbėjimas apie jas vėliau gali privesti prie siaubingų problemų. Kiekvienu atveju rūpesčiai dėl pornografijos yra individualūs ir reikalauja daug pastangų, ir jūs galbūt nenutuokiate, ar tai tapo problema ir kaip apie tai pasikalbėti su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus. Taigi, svarbu, kad siektumėte Dvasios vedimo. Nėra vieno kiekvienai situacijai tinkančio sprendimo, bet šiame straipsnyje pateiksime keletą pasiūlymų tiems, kurie galbūt klausia:

 • Kaip kalbėdamas su žmogumi, su kuriuo einu į pasimatymus, galėčiau paliesti pornografijos temą? Ir kada tinkamas laikas paklausti arba papasakoti apie save?

 • Kaip man žinoti, ar tęsti santykius su anksčiau polinkį žiūrėti pornografiją turėjusiu žmogumi?

 • Kaip galime dirbti drauge siekdami įveikti bėdas dėl polinkio į pornografiją?

Kovojusiems ar vis dar kovojantiems

Jei praeityje kovojote su polinkiu žiūrėti pornografiją, arba kovojate dabar, mintys apie pasimatymus gali jums sukelti beviltiškumą arba nerimą. Bet jei nuoširdžiai norite pašalinti pornografiją iš savo gyvenimo (arba jau pašalinote), žinokite, kad sveiki ilgalaikiai santykiai įmanomi jums stengiantis ir padedant Dangiškajam Tėvui ir Jėzui Kristui. Siekdami tokių santykių apsvarstykite šiuos klausimus:

1.Ar mums tikrai reikia apie tai kalbėtis?

Dažnas klausimas: „Ar tikrai žmogui, su kuriuo einu į pasimatymus, turiu papasakoti, kad žiūrėjau pornografiją, net jei atgailavau?“ Arba: „Ar su žmogumi, su kuriuo einu į pasimatymus, turiu kalbėtis apie savo dabartines problemas dėl polinkio į pornografiją?“ Paprastai tai reikėtų aptarti – tinkamu metu ir labai atsargiai. Kalbėdami, prisiminkite kelis svarbius principus:

 • Laikas. Kalbėtis apie tai reikia santykiams pasiekus tokį rimtumo lygį, kuris savaime to reikalautų.

 • Sąžiningumas. Bendraujant reikia remtis pasitikėjimu ir sąžiningumu. Nors žmogus, su kuriuo einate į pasimatymus, gali nutarti nutraukti santykius, jis arba ji turi suprasti problemos prigimtį, jūsų dabartinę pažangą ją sprendžiant ir jūsų planus, jei ji vėl ateityje kiltų.

 • Atleidimas. Kalbėtis atvirai apie jūsų polinkį į pornografiją su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, nereiškia, kad turite vaizdžiai aptarinėti detales. Jei atgailavote ir jaučiate gavę atleidimą, neturite dėl to jaustis kalti. Viešpats nebeprisimena mūsų nuodėmių, jei esame dėl jų atgailavę (žr. Doktrinos ir Sandorų 58:42), todėl jūsų pokalbis su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, yra ne tiek prisipažinimas, kiek pasitikėjimo stiprinimas, papasakojimas apie su vykstančiu gijimu susijusius planus ir palaikymo prašymas.

 • Gijimas. Net jei jau atgailavote, ilgai trukęs arba intensyvus ryšys su pornografija gali palikti ilgai trunkantį biologinį, psichologinį, socialinį ir dvasinį poveikį. Gijimas gali pareikalauti sunkaus darbo ir trukti ilgai, bet visiškas galutinis išgijimas įmanomas. Šiame procese jums prireiks tinkamos pagalbos ir palaikymo, taip pat ir iš jūsų būsimo sutuoktinio.

2.Ar esu pasiruošęs (-usi) rimtiems santykiams?

Vienas didžiausių skirtumų tarp to, kuris yra pasiruošęs rimtiems santykiams, ir to, kuris nepasiruošęs, yra noras atvirai kalbėtis su žmogumi, su kuriuo eina į pasimatymus. Jei turite bėdų dėl pornografijos, galite arba leisti baimei santykius nuvesti link nepasitikėjimo, arba panaudoti tikėjimą ir drauge spręsti problemas.

Nors gali būti nelengva pasakoti apie jūsų ryšius su pornografija, vengimas tai daryti gali tik sustiprinti baimę ir gėdą. Jūsų baimė prarasti tą žmogų gali skatinti jus neigti arba vengti papasakoti visą istoriją, galinčią vėliau sugriauti pasitikėjimą ir suardyti jūsų santykius.

Kita vertus, jei gerbiate žmogaus, su kuriuo einate į pasimatymus, valios laisvę, gerbsite jo sprendimą išlaikyti santykius žinant apie jūsų geras ir blogas savybes. Vis dar galite bijoti pasekmių, bet svarbu suprasti, kad sužinojęs viską, tas žmogus taip pat gali padėti jums palaikyti troškimą pašalinti pornografiją iš savo gyvenimo. Ir kas benutiktų jūsų santykiams, padedami Dievo galite toliau eiti išgijimo keliu.

Einantiems į pasimatymus su tais, kurie kovoja su polinkiu į pornografiją

Kadangi vidutinis amžius, kai pirmą kartą susiduriama su pornografija, yra maždaug 11 metų ir kadangi ji lengvai prieinama, dauguma iki 18 metų vienaip ar kitaip su ja susidūrė. Tai gali kelti nerimą einant į pasimatymus. Bet susidūrimas nėra įprotis, o polinkis žiūrėti pornografiją būna nevienodas (žr. Dallin H. Oaks, “Recovering from the Trap of Pornography,” Liahona, Oct. 2015, 50–55). Gera naujiena ta, kad Jėzaus Kristaus Apmokėjimas gali suteikti stiprybės ir pagydyti visus to siekiančius. Štai keletas klausimų, kuriuos derėtų apmąstyti santykiams progresuojant:

1.Kada ir kaip turėčiau paklausti apie pornografiją?

Sprendimą, kada ir kaip pasikalbėti su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, galbūt galėtumėte aptarti su savo tėvais, vyresniu broliu arba seserimi, Bažnyčios vadovais arba bet kuo, kuo pasitikite kaip geru patarėju. Suraskite būdą, kuris jums atrodys teisingas, ir pasikalbėkite tinkamu metu, kai santykiai taps rimtesni.

Tai nereiškia, kad per pirmą pasimatymą turite pradėti kamantinėti apie praeitį, bet santykiams vystantis galite siekti Dvasios įkvėpimo, kuris padėtų sužinoti, kaip ir kada paklausti apie susidūrimą su pornografija.

Paveikslėlis
hands holding two torn pieces of a photograph

2.Kaip turėčiau reaguoti?

Kai su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, pradėsite dalytis nuoširdžiais jausmais, tai gali veikti gydančiai. Svarbu, kad kreiptumėte dėmesį į savo mintis ir jausmus aptariant polinkį žiūrėti pornografiją, nes galite imti kritikuoti, supykti, tapti apatiški arba jaustis apgaudinėjami. Bet atviras pasipasakojimas taip pat gali sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, užuojautą, meilę ir supratimą. Reaguodami atsižvelkite tiek į pašnekovo, tiek ir į savo jausmus.

3.Kaip judėti pirmyn?

Žinia, kad žmogus, su kuriuo einate į pasimatymus, kovoja su polinkiu į pornografiją, turėtų kelti nerimą, bet neišduokite jo pasitikėjimo ir kitiems nepasakokite jo asmeninių problemų. Gali būti naudinga pasikalbėti su vyskupu arba psichologu, arba, jei sutiks asmuo, su kuriuo einate į pasimatymus, su draugu arba vadovu, kuriuo pasitikite.

Kad nuspręstumėte, ar tęsti santykius, turėtumėte nuolat siekti Dvasios patarimo. Jums taip pat gali padėti šie pasiūlymai:

 • Paklauskite, kaip stipriai pornografija paveikė to žmogaus gyvenimą ir kokiame išgijimo proceso taške jis yra. Žmogus turi parodyti troškimą pašalinti pornografiją iš savo gyvenimo imdamasis visų reikiamų priemonių.

 • Supraskite, kad kai kurių pornografijos formų (pavyzdžiui, vaikų pornografijos) žiūrėjimas aiškiai rodo, jog tam asmeniui reikia specialisto pagalbos ir bendrauti su juo gali būti nesaugu.

 • Supraskite, kad Gelbėtojo Apmokėjimo galia yra tikra. Galite atleisti ir tas žmogus gali išgyti.

 • Nutarkite bendraudami laikytis visiško sąžiningumo ir būti verti tuoktis šventykloje.

 • Supraskite, kad gijimas ir reabilitacija gali užtrukti. Žmonės gali vėl suklysti, todėl bandantiems išgyti prireiks palaikymo. Tai apima supratimą apie skatinančius veiksnius (dėl kurių žmogus gali vėl sugrįžti prie pornografijos) ir palaikymą arba pagalbą imantis apsauginių veiksmų.

 • Jei jūsų santykiai artėja prie santuokos, būtinai abu turite sutikti, kad pornografija yra nepriimtina ir neatspindi sveikų vedybinių lytinių santykių.

Svarbiausia judant pirmyn pasikliauti Šventosios Dvasios raginimais, kurie gali būti įvairūs: nuo skatinančių toliau bendrauti vadovaujantis supratimu, kad reikia liautis žiūrėti pornografiją, iki skatinančių santykius nutraukti toliau palaikant to žmogaus pastangas keistis. Kad ir ką nutartumėte, asmuo, su kuriuo einate į pasimatymus, turi suprasti, kad viskas gali keistis priklausomai nuo pažangos arba jos nebuvimo kovojant su pornografija.

Bendros pastangos padedant įveikti polinkį į pornografiją

Norint įveikti polinkį į pornografiją, gali prireikti laiko, bet tai įmanoma. Galiausiai bendros pastangos tai padaryti gali sustiprinti jūsų ryšius, kai abu geriau suprasite Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir išmoksite palaikyti vienas kitą susidūrę su sunkumais. Kartu darbuodamiesi, kad įveiktumėte polinkį, prisiminkite:

 • Bažnyčios tinklalapis overcomingpornography.lds.org siūlo įvairios medžiagos (įskaitant informaciją apie Bažnyčios vykdomą gydymosi nuo priklausomybės programą), kuri gali padėti jums abiem judėti šiuo išgijimo keliu.

 • Apie pornografiją siūlome kalbėtis konkrečiu metu arba konkrečioje vietoje, kad tai netaptų pagrindine bendravimo tema. Kalbėdamiesi apie ją nemenkinkite ir nežeminkite pašnekovo. Jūsų santykiai turi padėti abiem jaustis mylimiems ir palaikomiems, ne kamantinėjamiems ir žeminamiems.

 • Dvasiniai įpročiai gali apsaugoti nuo pagundos. Skatinkite vienas kitą ugdyti ir stiprinti nuolatinius dvasinius įpročius: prasmingą Raštų studijavimą ir Dievo garbinimą šventykloje (jei įmanoma), šabo dienos laikymąsi, tarnavimą kitiems, nuolatinį pasninkavimą ir nuoširdžią maldą, paremtus stipriu noru sustiprinti jūsų ryšį su Gelbėtoju ir Dangiškuoju Tėvu. Tas ryšys gali sumenkinti pornografijos įtaką jūsų gyvenime. Mokinystė, kuri yra viso gyvenimo siekis ir stiprybė, kurią mes, kaip Kristaus pasekėjai, įgyjame, padės nugalėti ne tik pornografiją, bet ir visus gyvenimo sunkumus.

 • Jei jūsų pastangos nesėkmingos, nebijokite ir nesigėdykite pagalbos kreiptis į psichologą, kuris specializuojasi dirbdamas su seksualinėmis priklausomybėmis. Jis gali padėti gauti įžvalgų, kaip gydytis nuo polinkio į pornografiją, ir pašalinti jo priežastis.

 • Atminkite, kad mus supa netinkami vaizdiniai, gundantys nusidėti. Jei asmuo, su kuriuo einate į pasimatymus, vėl suklysta, tai, kaip greitai jam pavyksta atsistoti ant kojų, rodo jo vidinį pasiryžimą savo gyvenime atsikratyti pornografijos. Bet jei imate jausti, kad esate labiau už jį motyvuoti pamatyti pokyčius, turite pagalvoti, ar verta su juo vaikščioti į pasimatymus.

 • Asmeniui, su kuriuo einate į pasimatymus, galite daryti didelę įtaką, bet ji neturi būti svarbiausia jo elgesio pasikeitimo priežastis. Jo troškimas keistis turi būti iš vidaus, o ne iš jūsų.

Be viso to, siekite Dangiškojo Tėvo vedimo ir atminkite, kad dėl Gelbėtojo viltis visada yra. Jo malonės pakanka mums pakeisti ir išgydyti. Jo Apmokėjimas prieinamas jums abiem, kad suteiktų jėgų ir padėtų atleisti. Tačiau bėdų dėl polinkio į pornografiją turintis asmuo, norėdamas jas nugalėti, turi aktyviai siekti Gelbėtojo pagalbos. Niekas kitas už jį to padaryti negali. Nesiliaukite tikėję ir pasikliaukite Dangiškuoju Tėvu. Jis ves jus jūsų išskirtinėje situacijoje.