2019
Nuvestos pas Moniką
2019 m. spalis


Pastarųjų dienų šventųjų balsai

Nuvestos pas Moniką

Rozana Soares

Jutos valstija, JAV

Paveikslėlis

Steno Felouso iliustracija

Kai gyvenau San Paule, Brazilijoje, pažinojau ypatingą moterį vardu Grasa. Tai buvo miela maloni moteris, visų draugė.

Grasa buvo mano lankomojo mokymo porininkė. Ji buvo trijų vaikų mama, dalį dienos dirbo ir neturėjo nei mašinos, nei telefono. Bet visa tai netrukdė jai tarnauti.

Iš savo balkono galėjau matyti vienintelį jos namo langą. Kai būdavo laisva, ji pakabindavo raudonos medžiagos skiautę kaip ženklą, kad yra pasiruošusi eiti ką nors aplankyti. Ji niekada nebandė vengti tarnavimo. Dažnai galvodavau apie Grasos ženklą ir jos nuostabų ištikimo ir paprasto tarnavimo pavyzdį.

Prisimenu vieną išskirtinį įvykį. Ruošėmės ir meldėmės prieš eidamos aplankyti vienos savo sesers. Pasiekusios namą suvokėme, kad iš tikrųjų atvykome pas visai kitą seserį! Mes buvome paskirtos lankyti šią seserį, mažiau aktyvią dviejų mažų vaikų motiną, bet neplanavome jos aplankyti tą dieną. Kadangi ten buvome, pasibeldėme, bet niekas neatsiliepė.

Nutarėme neatlyžti ir palaukti. Tada galiausiai pasirodė ta sesuo, Monika, ir pasakė, kad buvo užsiėmusi. Pastebėjome, kad ji buvo pavargusi ir vos laikė ašaras. Kai pasakėme, kad atėjome padėti, ji leido mums užeiti. Jos kūdikis verkė, todėl pasakėme, kad ji gali juo pasirūpinti, o mes palauksime. Monikai su kūdikiu užlipus laiptais, mes kibome į darbą, išvalėme kelis kambarius, sulankstėme visus drabužius, kuriuos tik pamatėme.

Pamačiusi, kokie gražūs atrodo jos namai, Monika pravirko, atvėrė širdį ir papasakojo apie keletą ją užgriuvusių sunkumų. Pažadėjome jai padėti. Apie jos sunkumus pasikalbėjome su Paramos bendrijos prezidente. Kitą sekmadienį Monika buvo Bažnyčioje.

Monika tapo aktyvia laiminga seserimi, o mes toliau jai su meile ir rūpesčiu tarnavome. Ją vis dar slėgė tie patys sunkumai, bet, tapusi aktyvi Bažnyčioje, ji įgijo stipresnį tikėjimą ir daugiau drąsos, kad juos atlaikytų.

Esu labai dėkinga už Grasos pavyzdį mums drauge tarnaujant. Meldėmės, kad būtume vedamos, ir Dievas mus nuvedė pas Moniką.