2019
Kaip išmokau reaguoti, kai kas nors prisipažįsta, kad kovoja su polinkiu į pornografiją
2019 m. spalis


Tik skaitmeninė versija. Jauni suaugusieji

Kaip išmokau reaguoti, kai kas nors prisipažįsta, kad kovoja su polinkiu į pornografiją

Autorė gyvena Jutos valst., JAV.

Senokai nujaučiau, kad kažkas negerai, tačiau tik dabar, draugei garsiai prisipažinus, supratau, kas būtent negerai: ji jau daug metų kovoja su polinkiu į pornografiją, tiesą sakant, visą mūsų pažinties laiką.

Automobilyje išklausiusi jos išpažinties, pajutau dėkingumą. Nesupraskite neteisingai, tikrai skaudėjo, kai sužinojau, kad man nežinant ji taip ilgai kovojo, tačiau džiaugiausi, kad galiu reaguoti su meile, o ne smerkdama.

Smerkimas niekada nėra pateisinamas

Kartais žinios apie pornografijos daromą blogį gali daryti įtaką mūsų požiūriui į kitą žmogų. Taip yra nutikę ir man. Kai būdama jaunesnė išgirsdavau apie į pornografiją įnikusį žmogų, imdavau pykti ir net bjaurėtis. Bet kai draugė papasakojo apie savo problemą, buvau kiek kitokios nuomonės, nes geriau mačiau savo pačios per metų metus darytas nuodėmes ir turėtas silpnybes.

Dabar suprantu, kad smerkimas niekada nėra pateisinamas. Mūsų tobulas pavyzdys Jėzus Kristus ieškojo paniekintų žmonių. Jis kalbėjosi su samariečiais ir nusidėjėliais. Kristus, kuris negali „žiūrėti į nuodėmę net su mažiausiu nuolaidžiavimu“ (Doktrinos ir Sandorų 1:31), „žiūri į mus, tokius netobulus, bet neatsitraukia baisėdamasis ar bjaurėdamasis“1. Tad kalbėdamasi su drauge mėginau įsivaizduoti, kaip į tai reaguotų Jėzus. Pasakojimas apie svetimaujant pagautą moterį man padėjo suprasti, kaip reikia reaguoti.

Reaguokime su atjauta

Rašto aiškintojai ir fariziejai, Jėzaus tarnystės laikais gyvenę pagal Mozės įstatymą, nebuvo itin atjaučiantys. Tuomet egzistavo labai konkrečios, dažnai brutalios, bausmės už nuodėmes, o svetimautojus reikėdavo užmėtyti akmenimis. Bet kai ši svetimautoja buvo atvesta pas Jėzų, Jis ne bjaurėjosi, o parodė jai atjautą. Užuot padėkojęs kaltintojams už nuodėmiaujant sugautą žmogų, Jis jiems priminė jų pačių nuodėmes (žr. Jono 8:3–7). Juk mes visi esame nusidėję ir stokojame Dievo šlovės (žr. Romiečiams 3:23). Kristus nepasmerkė tos nusidėjėlės, mums irgi nevalia taip elgtis (žr. Jono 13:34–35).

Kaltintojams, kuriuos ėmė graužti jų pačių sąžinė, pasišalinus, Kristus kreipėsi į moterį. Jis pasakė kelis, bet labai svarbius žodžius. Jis pirma paklausė: „Moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė?“ O jai atsakius, kad visi nuėjo, Jis paprasčiausiai tarė: „Nė Aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jono 8:10–11).

Pasmerkimas nebūtų padėjęs šiai moteriai pasikeisti, tačiau Gelbėtojas žinojo, kad meilė gali padėti.

Eik ir daugiau nebenusidėk

Meilė paprastai yra pirmas žingsnis kam nors padedant spręsti polinkio į pornografiją problemą. Gijimo procesas kiekvienam žmogui yra labai individualus, tačiau egzistuoja keli pagrindiniai žingsniai, kuriuos turi žengti kiekvienas, kovojantis su šia problema. Paraginkite juos susitikti su savo vyskupu; jis turi naudingų išteklių ir priemonių. Kai tinka, padėkite jiems suprasti, kas juos pastūmėja nusidėti, ir susikurti planą, kaip to išvengti. Paraginkite juos kreiptis į specialistą ar prisijungti prie paramos grupės. Ir nesiliaukite jų mylėti bei remti kiekviename jų einamo kelio žingsnyje.

Kristus tai moteriai parodė meilę ir aiškiai pasakė, kad nori, jog ji paliktų nuodėmę. Tikroji meilė nereiškia, kad turime nepaisyti kitų žmonių daromų klaidų; tikroji meilė skatina matyti jų potencialą ir padėti jiems eiti pirmyn.

Tikėjimo kelionė

Savo draugę mylėjau ir anksčiau, bet jai atskleidus savo paslaptį ėmiau ją dar labiau mylėti. Kad ir ką jūs ar jūsų mylimas žmogus esate padarę, „jums neįmanoma panirti giliau, nei gali apšviesti beribė Kristaus Apmokėjimo šviesa“2.

Jei pažįstate žmogų, kovojantį su polinkiu į pornografiją, nenurašykite jo! Padėkite jam su meile ir atjauta – kaip tai darytų pats Gelbėtojas. Ne visada bus lengva; šios problemos per naktį neišsisprendžia. Turėkite kantrybės su savo mylimu žmogumi ir su savimi. Mokytis mylėti ir suprasti tokius sunkumus patiriantį žmogų ne visuomet jauku ar lengva. Tačiau tikiu, kad mūsų rodoma meilė nenueis niekais, kad ir kokia būtų mūsų mylimo žmogaus kelionės trukmė ar rezultatas.

Išnašos

  1. Deilas Dž. Renlandas, „Mūsų Gerasis Ganytojas“, 2017 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.

  2. Džefris R. Holandas, „Vynuogyno darbininkai“, 2012 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.