Moosese 8
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

8. peatükk

(veebruar 1831)

Metuusala kuulutab prohvetlikult. Noa ja tema pojad jutlustavad evangeeliumi. Valitseb suur pahelisus. Üleskutset meeleparandusele ei võeta kuulda. Jumal otsustab hävitada kõik liha veeuputusega.

1 Ja kõiki Eenoki elupäevi oli nelisada ja kolmkümmend aastat.

2 Ja sündis, et aMetuusalat, Eenoki poega, ei võetud ära, et võiksid täide minna Issanda lepingud, mille ta tegi Eenokiga; sest ta tegi tõesti Eenokiga lepingu, et Noa saab olema tema niuete viljast.

3 Ja sündis, et Metuusala kuulutas prohvetlikult, et tema niuetest (Noa kaudu) tärkavad kõik maa kuningriigid, ja ta võttis au endale.

4 Ja maale tuli suur nälg ning Issand needis maa valusa needusega ja paljud selle elanikud surid.

5 Ja sündis, et Metuusala elas sada ja kaheksakümmend seitse aastat ja talle sündis Lemek;

6 ja Metuusala elas pärast Lemeki sündi seitsesada ja kaheksakümmend kaks aastat ja talle sündis poegi ja tütreid;

7 ja kõiki Metuusala elupäevi oli üheksasada ja kuuskümmend üheksa aastat, ja ta suri.

8 Ja Lemek elas sada ja kaheksakümmend kaks aastat ja talle sündis poeg,

9 ja ta pani temale nimeks aNoa, öeldes: See poeg on meile lohutuseks meie töö ja kätevaeva eest, mis meil on selle maa tõttu, mille Issand on ära bneednud.

10 Ja Lemek elas pärast seda, kui talle sündis Noa, viissada ja üheksakümmend viis aastat ja talle sündis poegi ja tütreid;

11 ja kõiki Lemeki elupäevi oli seitsesada ja seitsekümmend seitse aastat, ja ta suri.

12 Ja Noa oli nelisada ja viiskümmend aastat vana ja talle asündis Jaafet; ja nelikümmend kaks aastat hiljem sündis talle bSeem naisest, kes oli Jaafeti ema, ja kui ta oli viissada aastat vana, sündis talle cHaam.

13 Ja aNoa ja tema pojad bvõtsid kuulda Issandat ja panid tähele, ja neid kutsuti Jumala cpoegadeks.

14 Ja kui need inimesed hakkasid maa palgel paljunema ja neile sündis tütreid, nägid inimeste apojad, et need tütred on ilusad, ja nad võtsid nad enesele naiseks oma äranägemise järgi.

15 Ja Issand ütles Noale: Sinu poegade tütred on end amüünud; sest vaata, minu viha on süttinud inimeste poegade vastu, sest nad ei taha minu häält kuulda võtta.

16 Ja sündis, et Noa kuulutas prohvetlikult ja õpetas Jumala asju, just nagu oli olnud alguses.

17 Ja Issand ütles Noale: Minu Vaim ei aheitle inimesega alati, sest ta saab teadma, et kõik bliha sureb; ent tema elupäevi olgu sada ja kakskümmend aastat; ja kui inimesed ei paranda meelt, saadan ma nende peale cveeuputuse.

18 Ja neil päevil olid maa peal ahiiglased ja nad püüdsid Noalt tema elu võtta; aga Issand oli Noaga ja Issanda bvägi oli tema peal.

19 Ja Issand aasetas bNoa omaenda ckorra järgi ning käskis teda, et ta läheks välja ja dkuulutaks tema evangeeliumi inimlastele, just nagu oli antud Eenokile.

20 Ja sündis, et Noa hüüdis inimlastele, et neil tuleb ameelt parandada, aga nad ei võtnud tema sõnu kuulda;

21 ja nad tulid veel pärast seda, kui nad olid teda kuulanud, tema juurde ja ütlesid: Vaata, meie oleme Jumala pojad; kas me pole mitte võtnud enestele inimeste tütreid? Ja kas me mitte ei asöö ega joo, ega võta naist ega lähe mehele? Ja meie naised sünnitavad meile lapsi, ja need on vägevad mehed, kes on vana aja meeste sarnased, suure kuulsusega. Ja nad ei võtnud Noa sõnu kuulda.

22 Ja Jumal nägi, et inimeste apahelisus oli maa peal saanud väga suureks; kõik olid üles puhutud oma südame bettekujutustes, olles jätkuvalt ainult kurjad.

23 Ja sündis, et Noa jätkas rahvale ajutlustamist, öeldes: Võtke kuulda ja pange tähele mu sõnu;

24 auskuge ja parandage meelt oma pattudest ja saage bristitud Jeesuse Kristuse, Jumala Poja nimel nagu meie isadki ja te saate Püha Vaimu, et teile saaksid cilmutatud kõik asjad; ja kui te seda ei tee, tuleb teie peale veeuputus! Sellele vaatamata nad ei võtnud kuulda.

25 Ja sellest oli Noal kahju, ja tema süda oli vaevatud, et Issand oli teinud maa peale inimese, ja see tegi tema südame kurvaks.

26 Ja Issand ütles: Ma ahävitan maa palgelt inimese, kelle ma olen loonud, nii inimese kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest Noa kahetseb, et ma olen need loonud ja et ma olen need teinud, ja ta on hüüdnud minu poole, sest nad on püüdnud võtta tema elu.

27 Ja nõnda leidis Noa aarmu Issanda silmis, sest Noa oli õiglane mees ja oma põlvkonnas btäiuslik ja ta ckõndis koos Jumalaga, nagu tegid ka tema kolm poega Seem, Haam ja Jaafet.

28 Maa oli Jumala ees arikutud ja see oli täis vägivalda.

29 Ja Jumal vaatas maad ja vaata, see oli rikutud, sest kõik liha oli oma tee maa peal ära rikkunud.

30 Ja Jumal ütles Noale: Kõige liha lõpp on tulnud minu ette, sest maa on täis vägivalda, ja vaata, ma ahävitan maa pealt kõik liha!