Pühakirjad
tiitelleht
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Kallihinnaline
Pärl

Valik Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku
esimese prohveti, nägija ja ilmutaja
Joseph Smithi
ilmutusi, tõlkeid ja tema sõnade järgi kirjapandut

Välja andnud
Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirik

USA, Utah, Salt Lake City 2011