Pühakirjad
Joseph Smith – Matteuse 1
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Joseph Smith – Matteuse evangeelium

Katkend piiblitõlkest, nagu see ilmutati prohvet Joseph Smithile 1831. aastal – Matteuse 23:39 ja peatükk 24.

1. peatükk

Jeesus ennustab Jeruusalemma peatset hävingut. Ta räägib ka Inimese Poja teisest tulemisest ja paheliste hävitamisest.

1 Sest mina ütlen teile, et nüüdsest peale ei saa te mind näha ega teada, et mina olen see, kelle kohta prohvetid on kirjutanud, seni kui te ütlete: Õnnistatud olgu, kes atuleb Issanda nimel taeva pilvedes ja koos kõigi pühade inglitega! Siis said tema jüngrid aru, et ta tuleb taas maa peale pärast seda, kui ta ülendatakse ja ta saab kroonitud bJumala paremal käel.

2 Ja Jeesus väljus templist ning läks edasi. Ja tema jüngrid astusid ta juurde, et teda kuulata, öeldes: Õpetaja, näita meile nende templi hoonete kohta, sest sa oled öelnud: Need kistakse maha ja jäetakse teil tühjaks.

3 Ja Jeesus ütles neile: Eks te näe seda kõike ja kas te siis ei mõista? Tõesti, ma ütlen teile, sellel templil ei jäeta akivi kivi peale, mida maha ei kistaks.

4 Ja Jeesus tuli nende juurest ära ning läks aÕlimäele. Ja kui ta Õlimäel istus, astusid jüngrid üksinda tema juurde, öeldes: Ütle meile, millal see kõik sünnib, mis sa oled rääkinud templi ja juutide hävitamisest, ja mis on sinu btulemise ja maailma-ajastu clõpu ehk dpaheliste hävitamise, mis on maailma lõpp, etunnustäheks?

5 Ja Jeesus vastas ning ütles neile: Vaadake ette, et keegi teid ei eksitaks!

6 Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes – Mina olen Kristus – ja eksitavad paljusid.

7 Siis nad saadavad teid aviletsusse ja tapavad teid, ja minu nime pärast bvihkavad teid kõik rahvad.

8 Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ning vihkavad üksteist.

9 Ja tõuseb palju valeprohveteid ja nad eksitavad paljusid.

10 Ja kuna ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude aarmastus.

11 Kuid see, kes jääb vankumatuks ja keda ei võideta, see päästetakse.

12 Kui te siis näete hävituse akoledust, millest on rääkinud bJeruusalemma hävingu kohta prohvet cTaaniel, tuleb teil seista dpühas paigas – kes seda loeb, see mõistku.

13 Siis põgenegu need, kes on Juudamaal, amägedele;

14 see, kes on katusel, põgenegu ja ärgu naasku võtma midagi oma majast;

15 ja see, kes on väljal, ärgu mingu tagasi võtma oma riideid.

16 Ja häda neile, kes on akäima peal, ja neile, kes neil päevil imetavad!

17 Seepärast, paluge Issandat, et teie põgenemine ei sünniks talvel ega hingamispäeval.

18 Sest siis, nendel päevadel, on ajuutidel ja bJeruusalemma elanikel suur viletsus, selline, millist Jumal pole varem Iisraeli peale saatnud nende kuningriigi algusest kuni selle ajani; jah, ega saadetagi enam kunagi Iisraeli peale.

19 Ja kõik, mis on neile osaks saanud, on vaid hingevalu algus, mida nad tunda saavad.

20 Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks ükski nende liha; aga äravalitute pärast, vastavalt lepingule, lühendatakse need päevad.

21 Vaata, neid asju ma olen teile rääkinud juutide kohta; ja veel, pärast nende päevade viletsust, mis tulevad Jeruusalemma peale, kui keegi ütleb teile: Ennäe, siin on Kristus või: Ennäe, seal, siis ärge teda uskuge!

22 Sest neil päevil tõuseb ka valekristuseid ja valeprohveteid ja need teevad suuri tunnustähti ja imetegusid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid, kes on äravalitud vastavalt lepingule.

23 Vaata, ma räägin neid asju teile aäravalitute pärast; ja te kuulete ka bsõdadest ja ka kuuldusi sõdadest; vaadake, et te ei ehmu, sest kõik, mida ma olen teile rääkinud, peab sündima; aga lõpp ei ole veel käes.

24 Vaata, ma olen teile seda ette öelnud!

25 Mispärast, kui nad ütlevad teile: Vaata, ta on kõrbes! siis ärge minge välja; Vaata, ta on salajastes kambrites! siis ärge seda uskuge,

26 sest nagu hommikuvalgus tuleb aida poolt ja paistab läände välja ning katab kogu maa, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.

27 Ja ma annan teile nüüd tähendamissõna. Vaata, kus on korjus, sinna kogunevad kotkad; nõndasamuti akogunevad maa neljast ilmakaarest kokku minu äravalitud.

28 Ja nad kuulevad sõdadest ja kuulduseid sõdadest.

29 Vaata, ma räägin oma äravalitute pärast. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu; paiguti on anäljahädasid ja taude ning maavärinaid.

30 Ja veel, kuna ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude inimeste armastus; kuid see, keda ei võideta, see päästetakse.

31 Ja veel, seda kuningriigi evangeeliumi jutlustatakse kogu amaailmas tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp ehk paheliste hävitamine;

32 ja taas läheb täide see hävituse koledus, millest rääkis prohvet Taaniel.

33 Ja kohe pärast nende päevade viletsust läheb apäike pimedaks ja kuu ei anna oma valgust ning tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid raputatakse.

34 Tõesti, ma ütlen teile: See põlvkond, kelle ajal need asjad ilmnevad, ei kao enne, kui läheb täide kõik, mis ma teile olen öelnud.

35 Kuigi tulevad päevad, mil taevas ja maa kaovad, siiski ei kao minu asõnad, vaid lähevad kõik täide.

36 Ja nagu ma enne ütlesin, pärast nende päevade aviletsust ja kui taeva vägesid on raputatud, siis ilmub taevasse Inimese Poja tunnustäht, ja siis hakkavad kõik maa suguvõsad hädaldama; ja nad näevad Inimese Poega btulemas taeva pilvedes väe ja suure hiilgusega.

37 Ja kes paneb tallele minu asõna, seda ei eksitata, sest Inimese Poeg tuleb ja ta saadab oma binglid enda eel suure pasunahäälega, ja need ckoguvad kokku tema äravalitute jäägi kõigi nelja tuule poolt, ühest taeva äärest teise.

38 Ent õppige aviigipuu tähendamissõnast – kui selle oksad on pungas ja hakkavad lehti ajama, võite te teada, et suvi on peagi käes;

39 nõnda ka minu äravalitud: kui nad näevad kõiki neid asju, siis nad teavad, et ta on lähedal, nimelt ukselävel.

40 Aga sellest päevast ja tunnist ei atea ükski; ei Jumala inglidki taevas, vaid üksnes minu Isa.

41 Vaid nii, nagu oli aNoa päevil, nõnda on ka Inimese Poja tulekul.

42 Sest nendega on siis nõnda, nagu oli noil päevil enne aveeuputust; sest kuni selle päevani, mil Noa läks laeva, nad sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele;

43 ja ei saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad kõik ära; nõnda on ka Inimese Poja tulek.

44 Siis läheb täide see, mis on kirjutatud, et aviimseil päevil on kaks põllul, ja üks võetakse vastu ning teine bjäetakse maha;

45 kaks jahvatavad veskil, ja üks võetakse vastu ning teine jäetakse maha.

46 Ja mida ma ütlen ühele, seda ma ütlen kõigile inimestele; seepärast avalvake, sest te ei tea, mil tunnil teie Issand tuleb.

47 Kuid teadke seda, et kui majaperemees oleks teadnud, millise vahikorra ajal varas tuleb, siis ta oleks valvanud ja ei oleks lasknud oma majasse sisse murda, vaid oleks olnud valmis.

48 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arva!

49 Kes on siis see austav ja mõistlik teenija, kelle tema isand on pannud oma pere üle, neile rooga andma õigel ajal?

50 Õnnistatud on see teenija, kelle ta isand leiab tulles nõnda tegevat; ja tõesti, ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara!

51 Aga kui see halb teenija mõtleb oma südames: Mu isand aviibib tulles!

52 ja hakkab lööma oma kaasteenijaid ning sööma ja jooma koos joomaritega,

53 siis selle teenija isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota, ja tunnil, mil ta ei tea arvata,

54 ja lõikab ta lõhki ja annab temale osa koos silmakirjatsejatega; seal on nutt ja hammaste akiristamine.

55 Ja nõnda tuleb paheliste alõpp vastavalt Moosese prohvetlikule kuulutusele, mis ütleb: Nad lõigatakse rahva seast ära! Kuid maa lõpp ei ole veel käes, aga on peagi tulemas.