Moosese 2
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

2. peatükk

(juuni – oktoober 1830)

Jumal loob taevad ja maa. Luuakse kõik elu vormid. Jumal teeb inimese ja annab temale võimu kõigi teiste üle.

1 Ja sündis, et Issand rääkis Moosesele, öeldes: Vaata, ma ailmutan sinule selle btaeva ja selle cmaa kohta, kirjuta üles need sõnad, mis ma räägin. Mina olen Algus ja Lõpp, dKõikvõimas Jumal; ma elõin need asjad oma fAinusündinu kaudu; jah, algul ma lõin taeva ja maa, millel sa seisad.

2 Ja amaa oli vormitu ja tühi, ja ma lasin pimedusel tulla sügavuse peale ja minu Vaim liikus vete palge peal, sest mina olen Jumal.

3 Ja mina, Jumal, ütlesin: Saagu avalgus! Ja valgus sai.

4 Ja mina, Jumal, nägin valgust, ja see valgus oli ahea. Ja mina, Jumal, eraldasin valguse pimedusest.

5 Ja mina, Jumal, nimetasin valguse päevaks ja pimeduse ma nimetasin ööks; ja ma tegin seda oma aväe sõnaga, ja sündis nõnda, nagu ma brääkisin; ja sai õhtu ja hommik – esimene cpäev.

6 Ja mina, Jumal, ütlesin veel: Saagu alaotus vete vahele! Ja sai just nõnda, nagu ma rääkisin; ja ma ütlesin: Lahutagu see veed vetest! Ja nõnda sündis.

7 Ja mina, Jumal, tegin laotuse ja lahutasin aveed, jah, suured veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse kohal, ja sai just nõnda, nagu ma rääkisin.

8 Ja mina, Jumal, nimetasin laotuse ataevaks; ja sai õhtu ja hommik – teine päev.

9 Ja mina, Jumal, ütlesin: Kogunegu taevaalused veed aühte kohta! Ja nõnda sai. Ja mina Jumal, ütlesin: Olgu seal kuiva maad! Ja nõnda sai.

10 Ja mina, Jumal, nimetasin kuiva maa amaaks ja kokkukogunenud veed ma nimetasin mereks; ja mina, Jumal, nägin, et kõik asjad, mis ma olin teinud, olid head.

11 Ja mina, Jumal, ütlesin: Maa toogu esile arohtu, seemet andvaid taimi, oma liikide järgi vilja andvaid viljapuid, ja maa peal olgu viljakandvaid puid, mille seeme on nende viljas, ja sai just nõnda, nagu ma rääkisin.

12 Ja maa tõi esile rohtu, kõik oma liikide järgi seemet andvad taimed ja viljakandvad puud, mille seeme on nende liikide järgi nende viljas; ja mina, Jumal, nägin, et kõik asjad, mis ma olin teinud, olid head.

13 Ja sai õhtu ja hommik – kolmas päev.

14 Ja mina, Jumal, ütlesin: Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst, ja näidaku need tunnustähti ja ajaperioode ja päevi ja aastaid,

15 ja olgu need valgusteks taevalaotuses, et anda valgust maale! Ja nõnda sai.

16 Ja mina, Jumal, tegin kaks suurt valgust – suurema avalguse valitsema päeva ja vähema valguse valitsema ööd, ning suurem valgus oli päike ja vähem valgus oli kuu, ja ka tähed tehti täpselt vastavalt minu sõnale.

17 Ja mina, Jumal, seadsin need taevalaotusse andma maale valgust,

18 ja päikese valitsema päeva ning kuu valitsema ööd ja eraldama valgust pimedusest; ja mina, Jumal, nägin, et kõik asjad, mis ma teinud olin, olid head;

19 Ja sai õhtu ja hommik – neljas päev.

20 Ja mina, Jumal, ütlesin: Veed toogu esile rohkesti liikuvaid olendeid, kellel on elu, ja linde, kes võivad lennata avaras taevalaotuses maa kohal!

21 Ja mina, Jumal, lõin suured avaalad ja kõik elusolendid, kes liiguvad, mida veed rohkesti esile tõid nende liikide järgi, ja kõik tiivulised linnud nende liikide järgi; ja mina, Jumal, nägin, et kõik asjad, mis ma loonud olin, olid head.

22 Ja mina, Jumal, õnnistasin neid, öeldes: Olge viljakad ja apaljunege ning täitke mere veed; ja linnud paljunegu maa peal!

23 Ja sai õhtu ja hommik – viies päev.

24 Ja mina, Jumal, ütlesin: Maa toogu esile elusolendeid nende liikide järgi, kariloomi ja roomajaid ja kõiksuguseid maa elajaid nende liikide järgi! Ja nõnda sai.

25 Ja mina, Jumal, tegin kõiksugu maa elajad nende liikide järgi ja kariloomad nende liikide järgi ja kõik, kes roomavad maa peal, nende liikide järgi; ja mina, Jumal, nägin, et kõik need asjad on head.

26 Ja mina, Jumal, ütlesin oma aAinusündinule, kes oli minuga algusest peale: bTehkem inimene meie enda ckuju järgi meie sarnaseks! Ja nõnda sai. Ja mina, Jumal, ütlesin: dValitsegu nad merekalade üle ja taevalindude üle ja kariloomade ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!

27 Ja mina, aJumal, lõin inimese omaenese kuju järgi, ma lõin ta oma Ainusündinu kuju järgi; ma lõin nad meheks ja naiseks.

28 Ja mina, Jumal, õnnistasin neid ja ütlesin neile: Olge viljakad ja apaljunege ning täitke maa ja võtke see enda valdusse; ning valitsege merekalade üle ja taevalindude üle ja kõigi elavate olendite üle, kes maa peal liiguvad!

29 Ja mina, Jumal, ütlesin inimesele: Vaata, ma olen sulle andnud kõik seemetkandvad taimed, mis kogu maa palge peal kasvavad, ja kõik puud, mis vilja kannavad, milles on puu seeme – see olgu sinule atoiduks.

30 Ja kõigile maa loomadele ja kõigile taevalindudele ja kõigile, kes maa peal roomavad, kellele ma elu annan, antakse toiduks kõik puhtad taimed. Ja sai just nõnda, nagu ma rääkisin.

31 Ja mina, Jumal, nägin kõike, mis ma teinud olin, ja vaata, kõik asjad, mis ma teinud olin, olid väga ahead; ja sai õhtu ja hommik – bkuues päev.