Scripturi
Articolele de Credinţă 1


Articolele de Credinţă
ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

History of the Church, volumul 4, paginile 535–541

Capitolul 1

1 Noi acredem în bDumnezeu, Tatăl Veşnic, şi în cFiul Său, Isus Hristos, şi în dDuhul Sfânt.

2 Noi credem că oamenii vor fi pedepsiţi pentru apropriile lor păcate şi nu pentru bgreşeala lui Adam.

3 Noi credem că, prin aIspăşirea lui Hristos, toţi oamenii pot fi bsalvaţi csupunându-se dlegilor şi erânduielilor Evangheliei.

4 Noi credem că primele principii şi arânduieli ale Evangheliei sunt: primul, bcredinţa în Domnul Isus Hristos; al doilea, cpocăinţa; al treilea, dbotezul prin scufundare pentru eiertarea păcatelor; al patrulea, aşezarea fmâinilor pentru gdarul Duhului Sfânt.

5 Noi credem că un om trebuie să fie achemat de Dumnezeu prin bprofeţie şi prin aşezarea cmâinilor de către aceia care deţin dautoritatea de a epredica Evanghelia şi de a administra frânduielile acesteia.

6 Noi credem în aceeaşi aorganizare care exista în Biserica din vechime, şi anume: bapostoli, cprofeţi, dpreoţi, învăţători, eevanghelişti şi aşa mai departe.

7 Noi credem în adarul de a vorbi în alte blimbi, de a cprofeţi, de a avea drevelaţii, de a avea eviziuni, de a ftămădui, de a ginterpreta limbile şi aşa mai departe.

8 Noi credem că aBiblia este bcuvântul lui Dumnezeu, în măsura în care este tradusă ccorect; noi credem, de asemenea, că şi dCartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu.

9 Noi credem în tot ceea ce a arevelat Dumnezeu, tot ceea ce revelează El în zilele noastre şi credem că El va brevela încă multe lucruri măreţe şi importante referitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

10 Noi credem în aadunarea adevărată a lui Israel şi în restaurarea celor bzece triburi; că cSionul (Noul Ierusalim) va fi clădit pe continentul american; că Hristos va ddomni în persoană pe pământ; şi că pământul va fi eînnoit şi va primi fgloria sa de gparadis.

11 Noi afirmăm că avem adreptul de a-L preaslăvi pe Dumnezeu Cel Atotputernic, aşa cum ne bîndeamnă propria cconştiinţă, şi recunoaştem tuturor oamenilor acelaşi drept de a dpreaslăvi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc.

12 Noi credem că trebuie să ne supunem regilor, preşedinţilor, conducătorilor şi magistraţilor şi să ne supunem, să onorăm şi să susţinem alegea.

13 Noi credem că trebuie să fim acinstiţi, bfideli, puri, binevoitori, virtuoşi şi că trebuie să cfacem bine tuturor oamenilor; într-adevăr, putem spune că urmăm dîndemnul lui Pavel: Credem toate lucrurile, esperăm toate lucrurile, noi am îndurat multe lucruri şi sperăm să putem fîndura toate lucrurile. Dacă este ceva care este gvirtuos, vrednic de iubit, care are bună reputaţie sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri.

Joseph Smith.