Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 60
նախորդ հաջորդ

Բաժին 60

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեի միջոցով, Ջեկսոն գավառում, Միսսուրի, 1831թ. օգոստոսի 8-ին (History of the Church, 1.201–202): Այս պարագայում, երեցները, որոնք նշանակվել էին՝ վերադառնալու Արևելք, ցանկացան իմանալ, թե ինչպես պետք է նրանք վարվեն և թե ինչ ուղեգծով և ինչ ձևով պետք է նրանք ճամփորդեն:

1–9՝ Երեցները պետք է ավետարանը քարոզեն ամբարիշտների հավաքներում. 10–14՝ Նրանք չպետք է ծուլությամբ վատնեն իրենց ժամանակը, ոչ էլ պետք է թաքցնեն իրենց քանքարները. 15–17՝ Նրանք կարող են լվանալ իրենց ոտքերը, որպես վկայություն նրանց դեմ, ովքեր մերժում են ավետարանը:

1 Ահա, այսպես է ասում Տերն իր եկեղեցու երեցներին, որոնք պետք է շտապ վերադառնան այն հողը, որտեղից եկել են. Ահա, ինձ հաճելի է, որ դուք բարձրացել եք այստեղ.

2 Բայց ոմանց ես չեմ հավանում, քանզի նրանք չեն կամենում բացել իրենց աբերանը, այլ մարդուց բվախենալու պատճառով գթաքցնում են քանքարը, որ տվել եմ նրանց: Վա՜յ այդպիսիներին, քանզի իմ բարկությունը բռնկվել է նրանց դեմ:

3 Եվ կլինի այնպես, որ եթե նրանք չլինեն ավելի հավատարիմ իմ հանդեպ, նրանցից ակվերցվի, նույնիսկ այն, ինչ նրանք ունեն:

4 Քանզի ես՝ Տերս, իշխում եմ վերը՝ երկինքներում, և երկրի ազորքերի վրա. և այն օրը, երբ ես կհավաքեմ իմ բգոհարները, բոլոր մարդիկ կիմանան, թե ինչն է, որ վկայախոսում է Աստծո զորության մասին:

5 Բայց, ճշմարիտ, ես կխոսեմ ձեզ հետ ձեր ճամփորդության մասին, դեպի այն հողը, որտեղից եկել եք: Թող մի նավ պատրաստվի կամ գնվի, ինչպես ձեզ բարի է թվում, նշանակություն չունի ինձ համար, և արագ ճամփա ընկեք դեպի այն վայրը, որ Սենտ Լուիս է կոչվում:

6 Եվ այնտեղից, թող իմ ծառաներ Սիդնի Ռիգդոնը, Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերը և Օլիվեր Քաուդերին ճամփա ընկնեն դեպի Սինսինաթի.

7 Եվ այդ վայրում թող նրանք իրենց ձայնը բարձրացնեն և հայտարարեն իմ խոսքը բարձր ձայնով, առանց բարկության կամ երկմտության, բարձրացնելով սուրբ ձեռքերը նրանց համար: Քանզի ես կարող եմ ձեզ ասուրբ դարձնել, և ձեր մեղքերը բներված են ձեզ:

8 Եվ թող մնացածը ճամփա ընկնեն Սենտ Լուիսից, երկու-երկու, և քարոզեն խոսքը, ոչ հապճեպորեն, ամբարիշտների ժողովքներում, մինչև որ վերադառնան եկեղեցիները, որտեղից եկել են:

9 Եվ այս բոլորը՝ եկեղեցիների բարիքի համար. այս մտադրությամբ եմ ես ուղարկել նրանց:

10 Թող իմ ծառա աԷդվարդ Պատրիջը բաժին հանի այն գումարից, որ ես տվել եմ նրան, մի մաս, իմ երեցների համար, որոնց պատվիրված է վերադառնալ.

11 Եվ նա, ով ի վիճակի է, թող վերադարձնի դա, գործակալի միջոցով. իսկ նա, ով ի վիճակի չէ՝ նրանից դա չի պահանջվի:

12 Իսկ այժմ ես խոսում եմ մնացածների մասին, ովքեր պետք է գան այս հողը:

13 Ահա, նրանք ուղարկվել են՝ քարոզելու իմ ավետարանն ամբարիշտների ժողովքներում. ուստի, ես նրանց տալիս եմ այսպիսի պատվիրան. աԾուլությամբ մի վատնիր ժամանակդ, ոչ էլ թաքցրու քո բքանքարը, որ դրա մասին չիմացվի:

14 Եվ հետո, երբ դու գաս Սիոնի հողը, և հռչակես իմ խոսքը, դու պետք է շտապ վերադառնաս, հռչակելով իմ խոսքն ամբարիշտների ժողովքներում՝ ոչ հապճեպորեն, ոչ ացասմամբ, ոչ էլ վիճաբանությամբ:

15 Եվ թոթափիր ոտքերիդ ափոշին, նրանց դեմ, ովքեր չեն ընդունում քեզ. ոչ թե նրանց ներկայությամբ, չլինի թե բարկության դրդես նրանց, այլ գաղտնաբար. և լվա ոտքերդ, որպես վկայություն նրանց դեմ, դատաստանի օրվա համար:

16 Ահա, սա բավական է ձեզ, և կամքն է նրա, ով ուղարկել է ձեզ:

17 Եվ իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերի բերանով հայտնի կդարձվի Սիդնի Ռիգդոնի և Օլիվեր Քաուդերիի վերաբերյալ: Մնացածը՝ ապագայում: Ճիշտ այդպես: Ամեն: