Scriptures
Introducció
previous next

Introducció

I quan rebreu aquestes coses, us voldria exhortar que preguntéssiu a Déu, Pare Etern, en nom de Crist, si no són veritables. I si ho demanareu amb cor sincer, amb vertadera intenció, tenint fe en Crist, ell us en manifestarà la veritat pel poder de l’Esperit Sant.

I pel poder de l’Esperit Sant podreu conèixer la veritat de totes les coses.

Moroni 10:4–5