Scriptures
I també La Testificació dels Vuit Testimonis
previous next

I també La Testificació dels Vuit Testimonis

Que consti a totes les nacions, famílies, llengües i pobles, als quals arribi aquesta obra: Que Josep Smith, fill, traductor d’aquesta obra, ens ha mostrat les planxes de què s’ha parlat, i que semblen ésser d’or. Que totes les fulles que l’esmentat Smith ha traduït hem tocat amb les mans; i que també hi hem vist les inscripcions gravades, tot i que tenia aparença d’un treball antic i d’una elaboració acurada. I donem testimoniatge amb paraules de sobrietat que el dit Smith ens ho ha mostrat, perquè hem vist les planxes i les hem sospesat, i sabem amb tota certesa que el dit Smith posseeix les planxes de què hem parlat. I donem al món el nostres noms per tal de testificar-li el que hem vist. I no mentim pas, essent-ne Déu el nostre testimoni.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer, fill

John Whitmer

Hiram Page

Josep Smith, pare

Hyrum Smith

Samuel H. Smith