Heelamani 14
  Footnotes

  14. peatükk

  Saamuel ennustab valgust öö ajal ja uut tähte Kristuse sündimisel – Kristus lunastab inimesed ajalikust ja vaimsest surmast – Tema surma tunnustähtede seas on kolmepäevane pimedus, kaljude lõhenemine ja suured murrangud looduses. Ligikaudu 6 eKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et laamanlane aSaamuel kuulutas prohvetlikult veel palju rohkem asju, millest ei saa kirjutada.

  2 Ja vaata, ta ütles nendele: Vaata, ma annan teile tunnustähe, sest viis aastat veel ja vaata, siis tuleb Jumala Poeg lunastama kõiki neid, kes usuvad tema nimesse.

  3 Ja vaata, ma annan teile atunnustäheks tema tulemise ajast selle: sest vaata, taevas on suured valgused, nii et tema tulemise eelsel ööl ei ole pimedust, nii et inimesele näib, nagu oleks päev.

  4 Seepärast, on üks päev ja öö ja päev, otsekui oleks üks päev ja ööd ei olekski; ja see on teile tunnustäheks, sest te teate tõusvast päikesest ja ka selle loojaminekust; seepärast teate te kindlalt, et on kaks päeva ja üks öö; ometi öö ei pimene; ja see on öö enne atema sündimist.

  5 Ja vaata, tõuseb uus atäht, selline, mida te mitte kunagi ei ole näinud, ja see on samuti teile tunnustäheks.

  6 Ja vaata, see ei ole veel kõik, vaid taevasse tuleb palju tunnustähti ja imetegusid.

  7 Ja sünnib, et te olete kõik hämmastunud ja imestate, nii et te alangete maha.

  8 Ja sünnib, et kes iganes ausub Jumala Pojasse, see saab igavikulise elu.

  9 Ja vaata, nõnda on Issand käskinud mind oma ingli kaudu, et ma tuleksin ja räägiksin teile neid asju; jah, ta on käskinud, et ma kuulutaksin teile prohvetlikult neist asjadest; jah, ta on öelnud mulle: Hüüa sellele rahvale, parandage meelt ja valmistage Issandale teed!

  10 Ja nüüd, kuna ma olen laamanlane ja olen rääkinud teile sõnu, mida Issand on käskinud mul öelda, ja kuna need olid teie suhtes karmid, olete te minu peale vihased ja püüate hävitada mind ja olete aajanud mind välja endi hulgast.

  11 Ja te kuulete minu sõnu, sest selle kavatsusega olen ma tulnud üles selle linna müüridele, et te võiksite kuulda ja teada Jumala kohtuotsustest, mis ootavad teid teie süütegude pärast, ja samuti, et te võiksite teada meeleparanduse tingimusi:

  12 ja samuti, et te võiksite teada Jeesuse Kristuse tulemisest, kes on Jumala Poeg, taeva ja maa aIsa, kõikide asjade Looja algusest peale; ja et te võiksite teada tema tulemise tunnustähti eesmärgiga uskuda tema nimesse.

  13 Ja kui te ausute tema nimesse, siis te parandate meelt kõikidest oma pattudest, et te võiksite seeläbi saada need andeks tema bteenete kaudu.

  14 Ja vaata, ma annan teile veel ühe tunnustähe, jah, tunnustähe tema surma kohta.

  15 Sest vaata, ta peab kindlasti surema, et võiks tulla apääste; jah, tal on vajalik ja otstarbekas surra, et teha teoks surnute bülestõusmine, et seeläbi saaks tuua inimesi Issanda juurde.

  16 Jah, vaata, see surm teeb teoks ülestõusmise ja alunastab kogu inimkonna esimesest surmast, mis on vaimne surm; sest kogu inimkond, olles Aadama blangemisest saadik ära clõigatud Issanda juurest, on arvatud dsurnuks nii ajalikus kui ka vaimses tähenduses.

  17 Ent vaata, Kristuse ülestõusmine alunastab inimkonna, jah, koguni terve inimkonna ja toob nad tagasi Issanda juurde.

  18 Jah, ja see viib täide meeleparanduse tingimuse, et kes iganes meelt parandab, seda ei raiuta maha ega visata tulle; aga kes iganes ei paranda meelt, raiutakse maha ja visatakse tulle; ja neile tuleb taas vaimne surm, jah, teine surm, sest nad on taas ära lõigatud sellest, mis puutub õigemeelsusesse.

  19 Seepärast parandage meelt, parandage meelt, et te seda teades ja mitte tehes selle järgi ei tõmbaks enesele süüdimõistmist ja teid ei viidaks alla sellesse teise surma.

  20 Aga vaata, nagu ma rääkisin teile teisest atunnustähest, tema surma tunnustähest, siis vaata, sel päeval, mil ta sureb, bpimeneb päike ja keeldub andmast teile oma valgust; ja samuti kuu ja tähed; ja selle maa palgel ei ole ckolm päeva mingit valgust, nimelt ajast, mil ta sureb, kuni ajani, mil ta taas surnuist tõuseb.

  21 Jah, sel ajal, kui ta hinge heidab, amüristab ja lööb mitmeid tunde välku ja maa rappub ja väriseb, ning kaljud, mis on selle maa palgel, nii pealpool kui ka allpool maad, mis, te teate, on praegu kindlad ehk suurem osa sellest on üks kindel tervik, bpurunevad;

  22 jah, need lõhestatakse kaheks ja sellest ajast peale aleitakse neid kihtidena ja pragunenutena ja murdunud kildudena kogu maa palgel, jah, nii pealpool kui ka allpool maad.

  23 Ja vaata, tõusevad tugevad tormid ja paljud mäed tehakse madalaks, oru sarnaseks, ja paljud kohad, mida praegu kutsutakse orgudeks, muutuvad mägedeks, mille kõrgus on suur.

  24 Ja paljud maanteed purunevad ning paljud alinnad laastatakse.

  25 Ja paljud ahauad avanevad ja annavad tagasi paljud surnud; ja paljud pühad ilmutavad end paljudele.

  26 Ja vaata, nõnda on aingel mulle rääkinud; sest ta ütles mulle, et müristab ja lööb välku mitmeid tunde.

  27 Ja ta ütles mulle, et see kõik sünnib müristamise ja välgu ja tormi ajal ja et apimedus katab tervet maad kolm päeva.

  28 Ja ingel ütles mulle, et paljud näevad veel suuremaid asju kui need, et nad võiksid uskuda, et aneed tunnustähed ja need imeteod sünnivad kogu selle maa palgel, et inimlaste seas ei oleks põhjust uskmatuseks –

  29 ja seda sel eesmärgil, et kes iganes usub, võiks saada päästetud, ja kes iganes ei usu, neile võiks saada osaks õiglane akohtuotsus; ja samuti, et kui nad mõistetakse süüdi, on nad oma süüdimõistmise ise endi peale toonud.

  30 Ja nüüd, pidage meeles, pidage meeles, mu vennad, et kes iganes hukkub, see hukkub iseenese läbi; ja kes iganes paneb toime süütegusid, teeb seda iseenesele; sest vaata, te olete avabad; teil on lubatud tegutseda iseenda eest; sest vaata, Jumal on andnud teile bteadmise ja ta on teinud teid vabaks.

  31 Ta on andnud teile, et te võite aeristada head halvast, ja ta on andnud teile, et te võite bvalida elu või surma; ja te võite teha head ja saada ctaastatud sellesse, mis on hea, ehk lasta endale taastada seda, mis on hea; või te võite teha halba ja lasta endale taastada seda, mis on halb.