Heelamani 10
  Footnotes

  10. peatükk

  Issand annab Nefile pitseerimisväe – Ta on volitatud siduma ja lahti päästma maa peal ja taevas – Ta käsib rahval meelt parandada või nad hukkuvad – Vaim viib teda ühe rahvahulga juurest teise juurde. Ligikaudu 21–20 eKr.

  1 Ja sündis, et rahva hulgas tekkis lahknemine, nii et nad jagunesid sinna-tänna ja läksid oma teed, jättes Nefi üksi, nagu ta seal nende keskel seisnud oli.

  2 Ja sündis, et Nefi läks oma teed oma maja poole, amõtiskledes asjade üle, mida Issand oli temale näidanud.

  3 Ja sündis, et samal ajal, kui ta nõnda oma mõtetes oli – olles väga masendunud nefilaste rahva pahelisusest, nende salajastest pimedusetöödest ja nende mõrvamistest ja nende rüüstamistest ja kõiksugu süütegudest – ja sündis, et kui ta nõnda mõtisklemas oli, vaata, tuli temale hääl, öeldes:

  4 Õnnistatud oled sina, Nefi, selle eest, mis sa oled teinud, sest ma olen näinud, kuidas sa oled aväsimatult kuulutanud sellele rahvale sõna, mida ma olen sulle andnud. Ja sa ei ole kartnud neid ega ole püüdnud päästa biseenda elu, vaid sa oled otsinud minu ctahet ja püüdnud kinni pidada minu käskudest.

  5 Ja nüüd, kuna sa oled teinud seda sellise väsimatusega, vaata, ma õnnistan sind alatiseks ja ma teen sind vägevaks sõnas ja teos, usus ja töös; jah, kuni selleni välja, et akõik sündigu sulle vastavalt sinu bsõnale, sest sina cei palu seda, mis on minu tahtmise vastu.

  6 Vaata, sina oled Nefi ja mina olen Jumal. Vaata, ma kuulutan sulle oma inglite juuresolekul, et sina saad väe selle rahva üle ja lööd maad näljaga ja akatkuga ja hävitusega vastavalt selle rahva pahelisusele.

  7 Vaata, ma annan sulle väe, et mille iganes sa apitseerid maa peal, saab pitseeritud taevas, ja mille iganes sa lahti päästad maa peal, saab lahti päästetud taevas, ja nõnda on sul vägi selle rahva seas.

  8 Ja nõnda, kui sa ütled sellele templile, et see lõhenegu kaheks, siis nii sünnib.

  9 Ja kui sa ütled sellele amäele: Muutu madalaks ja tasaseks, siis nii sünnib.

  10 Ja vaata, kui sa ütled, et Jumal nuhtleb seda rahvast, siis nii sünnib.

  11 Ja nüüd, vaata, ma käsin sind, et sa läheksid ja kuulutaksid sellele rahvale, et nõnda ütleb Issand Jumal, kes on Kõikvõimas: Kui te meelt ei paranda, nuheldakse teid koguni ahävituseni välja.

  12 Ja vaata, nüüd, sündis, et kui Issand oli rääkinud neid sõnu Nefile, ta peatus ega läinud omaenda majja, vaid pöördus tagasi rahvahulga juurde, kes oli hajutatud maa palgel, ja hakkas kuulutama neile Issanda sõna, mida oli talle räägitud nende hävitamisest, kui nad meelt ei paranda.

  13 Nüüd, vaata, hoolimata sellest suurest imest, mis Nefi oli teinud, rääkides neile ülemkohtuniku surmast, tegid nad oma südame kõvaks ega võtnud Issanda sõnu kuulda.

  14 Seepärast kuulutas Nefi neile Issanda sõna, öeldes: Kui te ei paranda meelt, siis nõnda ütleb Issand: teid nuheldakse koguni hävituseni välja.

  15 Ja sündis, et kui Nefi oli kuulutanud neile neid sõnu, vaata, tegid nad ikka veel oma südame kõvaks ega tahtnud tema sõnu kuulda võtta; seepärast laimasid nad teda ja püüdsid oma kätt talle külge panna, et nad võiksid ta vanglasse heita.

  16 Ent vaata, Jumala vägi oli temaga ja nad ei saanud teda kinni võtta, et teda vanglasse heita, sest Vaim võttis ja viis ta nende juurest ära.

  17 Ja sündis, et nõnda ta läks Vaimus edasi ühe rahvahulga juurest teise juurde, kuulutades Jumala sõna kuni selleni välja, et ta oli kuulutanud seda neile kõikidele ehk saatnud selle edasi kogu rahvale.

  18 Ja sündis, et nad ei tahtnud tema sõnu kuulda võtta; ja tekkisid tülid, nii et nad jagunesid üksteise vastu ning hakkasid üksteist mõõgaga tapma.

  19 Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise seitsmekümne esimene aasta.