Heelamani 2
  Footnotes

  2. peatükk

  Heelaman, Heelamani poeg, saab ülemkohtunikuks – Gadianton juhib Kiskuumeni jõuku – Heelamani teenija surmab Kiskuumeni ja Gadiantoni jõuk põgeneb kõnnumaale. Ligikaudu 50–49 eKr.

  1 Ja kohtunike valitsemise neljakümne teisel aastal sündis, et pärast seda, kui Moroniiha oli taas taastanud rahu nefilaste ja laamanlaste vahel, vaata, ei olnud kedagi, kes oleks täitnud kohtujärge; seepärast tekkis rahva seas taas tüli selle üle, kes peaks täitma kohtujärge.

  2 Ja sündis, et Heelaman, kes oli Heelamani poeg, määrati rahvahääletuse kaudu kohtujärge täitma.

  3 Aga vaata, aKiskuumen, kes oli mõrvanud Pahorani, ootas võimalust, et ka Heelaman hävitada; ja ta sai toetust oma jõugult, kes oli sõlminud lepingu, et mitte keegi ei saaks teada tema pahelisusest.

  4 Sest seal oli üks aGadianton, kes oli ülimalt asjatundlik paljude sõnade rääkimises ja ka oma pettustes, et jätkata salajasi mõrva- ja röövimistöid; seepärast sai temast Kiskuumeni jõugu juht.

  5 Seepärast meelitas ta neid ja ka Kiskuumenit, et kui nad panevad tema kohtujärjele, annab ta kõikidele tema jõuku kuulujatele väe ja võimu rahva seas; seepärast püüdis Kiskuumen Heelamani hävitada.

  6 Ja sündis, et kui ta oli teel kohtujärje juurde, et Heelaman hävitada, vaata, üks Heelamani teenija, olles olnud ööpimeduses väljas ja saanud ennast maskeerides teada nendest plaanidest, mida see jõuk oli sepitsenud Heelamani hävitamiseks –

  7 ja sündis, et ta kohtas Kiskuumenit ja andis talle märgi; seepärast andis Kiskuumen talle teada oma soovist, soovides, et ta juhatataks ta kohtujärje juurde, et ta võiks Heelamani mõrvata.

  8 Ja kui Heelamani teenija oli saanud teada kõik, mis oli Kiskuumeni südames ja kuidas tema eesmärgiks oli mõrvata ja et ka kõikide nende eesmärgiks, kes kuulusid tema jõuku, oli mõrvata ja röövida ja saada võimu (ja see oli nende asalaplaan ja nende vandenõu), ütles Heelamani teenija Kiskuumenile: Läheme edasi kohtujärje juurde!

  9 Nüüd, see meeldis Kiskuumenile ülimalt, sest ta mõtles, et ta saab nüüd oma plaani täide viia; ent vaata, kui nad olid teel kohtujärje juurde, torkas Heelamani teenija Kiskuumenile koguni südamesse, nii et ta langes ühegi oigeta surnult maha. Ja ta jooksis ja jutustas Heelamanile kõik, mida ta oli näinud ja kuulnud ja teinud.

  10 Ja sündis, et Heelaman saatis valvurid seda röövlijõuku ja salamõrvareid kinni võtma, et nad vastavalt seadusele hukata.

  11 Aga vaata, kui Gadianton märkas, et Kiskuumen ei tulnud tagasi, lõi ta kartma, et ta hukatakse; seepärast ta käskis, et ta jõuk järgneks temale. Ja nad põgenesid salajast teed mööda maalt välja kõnnumaale; ja nõnda, kui Heelaman saatis mehed neid kinni võtma, ei leitud neid mitte kusagilt.

  12 Ja rohkem räägitakse sellest Gadiantonist hiljem. Ja nõnda lõppes Nefi rahva kohtunike valitsemise neljakümne teine aasta.

  13 Ja vaata, selle raamatu lõpus te näete, et see aGadianton põhjustas Nefi rahva kukutamise, jah, peaaegu täieliku hävituse.

  14 Vaata, ma ei mõtle mitte Heelamani raamatu lõppu, vaid ma mõtlen Nefi raamatu lõppu, kust ma olen võtnud kogu aruande, mis ma olen kirjutanud.