Alma 6


Kapittel 6

Kirken i Zarahemla blir renset og settes i orden – Alma drar til Gideon for å forkynne. Ca. 83 f.Kr.

1 Og nå skjedde det at etter at Alma hadde sluttet med å tale til medlemmene av kirken som var opprettet i byen Zarahemla, aordinerte han prester og beldster ved å legge sine chender på dem ifølge Guds orden, så de kunne presidere og dvåke over kirken.

2 Og det skjedde at de som ikke tilhørte kirken og som omvendte seg fra sine synder, ble adøpt til omvendelse og ble innlemmet i kirken.

3 Og det skjedde også at de som tilhørte kirken og som ikke aomvendte seg fra sin ugudelighet og ydmyket seg for Gud, jeg mener dem som var oppblåste i sine hjerters bstolthet, ble forkastet, og deres navn ble cstrøket ut så deres navn ikke ble regnet blant de rettferdiges.

4 Og slik begynte de å opprette kirkens orden i byen Zarahemla.

5 Nå vil jeg dere skal forstå at Guds ord var fritt tilgjengelig for alle, og at ingen ble hindret i å komme sammen for å høre Guds ord.

6 Likevel ble Guds barn befalt at de skulle komme sammen ofte og forene seg i afaste og mektig bønn for velferden til de sjeler som ikke kjente Gud.

7 Og nå skjedde det at da Alma hadde ordnet alt dette, forlot han dem, ja, han forlot kirken som var i byen Zarahemla, og dro over til østsiden av elven Sidon og inn i adalen Gideon, hvor det var blitt bygget en by som hadde fått navnet Gideon, som lå i dalen som ble kalt Gideon, og som var oppkalt etter den mannen som ble bdrept med sverd ved Nehors hånd.

8 Og Alma dro ut og begynte å forkynne Guds ord til kirken som var opprettet i dalen Gideon, ifølge åpenbaringen om ordets sannhet som var blitt uttalt av hans fedre, og ifølge profetiens ånd som var i ham, ifølge avitnesbyrdet om Jesus Kristus – Guds Sønn som skulle komme for å forløse sitt folk fra deres synder – og den hellige orden han var kalt ved. Og slik er det skrevet. Amen.