Alma 38


Almas befalinger til sin sønn Shiblon.

Omfatter kapittel 38.

Kapittel 38

Shiblon ble forfulgt for rettferdighets skyld – Frelse er i Kristus, som er verdens liv og lys – Hold alle dine lidenskaper i tømme. Ca. 74 f.Kr.

1 Min sønn, lån øre til mine ord, for jeg sier deg som jeg sa til Helaman, at i den grad du holder Guds bud, skal det gå deg vel i landet, og i den grad du ikke holder Guds bud, skal du bli utestengt fra hans nærhet.

2 Og nå, min sønn, jeg tror jeg vil få stor glede av deg på grunn av din standhaftighet og trofasthet mot Gud, for ettersom du i din ungdom har begynt å søke Herren din Gud, håper jeg du vil afortsette å holde hans bud, for velsignet er den som bholder ut til enden.

3 Jeg sier til deg, min sønn, at jeg allerede har hatt stor glede av deg på grunn av din trofasthet og din flid og din tålmodighet og din langmodighet blant azoramittene.

4 For jeg vet at du var i lenker, og jeg vet også at du ble stenet for ordets skyld. Og du bar alle disse ting med atålmodighet fordi Herren var bmed deg, og nå vet du at Herren befridde deg.

5 Og nå, min sønn Shiblon, vil jeg du skal huske at i samme grad som du setter din alit til Gud, skal du bli bbefridd fra dine cprøvelser og dine vanskeligheter og dine plager, og du skal bli løftet opp på den siste dag.

6 Min sønn, jeg vil ikke du skal tro at jeg vet dette av meg selv, men det er Guds Ånd som er i meg, som gjør disse ting kjent for meg. For hvis jeg ikke var blitt afødt av Gud, ville jeg ikke ha visst disse ting.

7 Men se, på grunn av sin store barmhjertighet sendte Herren sin aengel for å fortelle meg at jeg måtte stanse bødeleggelsens verk blant hans folk. Ja, og jeg har sett en engel ansikt til ansikt, og han talte med meg, og hans røst var som torden, og den rystet hele jorden.

8 Og det skjedde at i tre dager og tre netter befant jeg meg i den bitreste smerte og sjelekval, og ikke før jeg ropte ut til Herren, Jesus Kristus, og ba om barmhjertighet, fikk jeg aforlatelse for mine synder. Men se, jeg ropte til ham, og jeg fant fred for min sjel.

9 Og nå, min sønn, jeg har fortalt deg dette så du kan lære visdom og lære av meg at det aikke finnes noen annen vei eller noe annet middel hvorved mennesket kan bli frelst, enn i og gjennom Kristus. Se, han er verdens liv og blys. Se, han er ordet som bringer sannhet og rettferdighet.

10 Og slik som du har begynt å forkynne ordet, slik vil jeg også du skal fortsette å undervise. Og jeg vil du skal være flittig og måteholden i alle ting.

11 Se til at du ikke blir oppblåst i stolthet, ja, se til at du ikke aroser deg av din egen visdom, heller ikke av din store styrke.

12 Vær frimodig, men ikke overmodig, og se også til at du holder alle dine lidenskaper i tømme så du kan bli fylt med kjærlighet. Se til at du holder deg borte fra dovenskap.

13 Be ikke slik zoramittene gjør, for du har sett at de ber for å bli hørt av mennesker og for å bli rost for sin visdom.

14 Si ikke: O Gud, jeg takker deg for at vi er abedre enn våre brødre, men si heller: O Herre, tilgi min buverdighet og vær barmhjertig mot mine brødre. Ja, erkjenn alltid din uverdighet for Gud.

15 Og måtte Herren velsigne din sjel og motta deg i sitt rike på den siste dag så du kan ta plass i fred. Gå nå, min sønn, og forkynn ordet for dette folk. Vær sindig. Farvel, min sønn.