3 Nefio knyga 22
  Išnašos
  Tema

  22 Skyrius

  Paskutinėmis dienomis bus įsteigta Sionė ir jos kuolai, ir Izraelis bus surinktas gailestingai ir švelniai. Jie triumfuos. Palyginkite su Izaijo 54. Apie 34 m. po Kristaus gim.

  1 Ir tada įvyks tai, kas parašyta: Giedok, o nevaisingoji, tu, kuri negimdei; pratrūk agiedojimu ir garsiai šauk tu, kuri nekentėjai gimdymo skausmų; nes daugiau yra apleistosios vaikų, negu ištekėjusios žmonos, – sako Viešpats.

  2 Išplėsk savo palapinės vietą ir tegul jie ištempia tavo buveinių uždangalus; netaupyk, pailgink virves ir sustiprink akuolus;

  3 nes tu pratrūksi dešinėje ir kairėje, ir tavo sėkla paveldės akitataučius ir apgyvens tuščius miestus.

  4 Nebijok, nes nebūsi sugėdinta; ir nebūsi niekinama, nes tau nereikės agėdintis; nes tu užmirši jaunystės gėdą ir nebeprisiminsi savo jaunystės negarbės, ir daugiau nebeprisiminsi savo našlystės negarbės.

  5 Nes tavo sutvėrėjas, tavo vyras – Pulkų Viešpats yra jo vardas; ir tavo Išpirkėjas, Izraelio Šventasis – visos žemės Dievas – taip jis bus pavadintas.

  6 Nes Viešpats pašaukė tave, kaip paliktą ir dvasioje liūdinčią moterį ir jaunystės žmoną, kada tu buvai atmesta, – sako tavo Dievas.

  7 Trumpai akimirkai aš palikau tave, bet su didžiais pasigailėjimais aš surinksiu tave.

  8 Truputėlį rūstaudamas aš paslėpiau savo veidą nuo tavęs akimirkai, bet su nesibaigiančiu maloningumu aš apasigailėsiu tavęs, – sako Viešpats, tavo Išpirkėjas.

  9 Nes man atai – Nojaus bvandenys, nes kaip aš prisiekiau, kad Nojaus vandenys nebeužeis ant žemės, taip aš prisiekiau, kad neberūstausiu ant tavęs.

  10 Nes akalnai pasitrauks, ir kalvos bus perkeltos, bet mano maloningumas bnebepasitrauks nuo tavęs, nė mano taikos sandora nebus panaikinta, – sako Viešpats, kuris gaili tavęs.

  11 O tu, suspaustoji, audrų blaškyta ir nepaguosta! Štai, aš padengsiu tavo aakmenis žėrinčiomis spalvomis ir apdaigstysiu tavo pamatus safyrais.

  12 Aš tavo langus padarysiu iš agatų ir tavo vartus iš rubinų, ir visas tavo sienas iš brangių akmenų.

  13 Ir avisi tavo vaikai bus Viešpaties mokomi; ir didelė bus tavo vaikų ramybė.

  14 Ir tu būsi įtvirtinta ateisume; būsi toli nuo priespaudos, nes nebijosi, ir nuo siaubo, nes jis nepriartės prie tavęs.

  15 Štai, jie iš tiesų susirinks prieš tave ne mano valia; kas tik susirinks prieš tave, kris dėl tavęs.

  16 Štai, aš sukūriau kalvį, kuris įpučia anglis žaizdre ir kuris pasidaro įrankį savo darbui; ir aš sukūriau niokotoją, kad niokotų.

  17 Joks ginklas, padarytas prieš tave, nebus sėkmingas; ir kiekvieną liežuvį, kuris burnos prieš tave teisme, tu apkaltinsi. Tai yra Viešpaties tarnų paveldas ir jų teisumas yra iš manęs, – sako Viešpats.