3 Nefio knyga 14
  Išnašos
  Tema

  14 Skyrius

  Jėzus įsako: neteiskite, prašykite Dievą, saugokitės netikrų pranašų. Jis pažada išgelbėjimą tiems, kurie vykdo Tėvo valią. Palyginkite Mato 7. Apie 34 m. po Kristaus gim.

  1 Ir dabar, buvo taip, kad, pasakęs šiuos žodžius, Jėzus vėl atsisuko į minią ir vėl atvėrė savo burną jiems, sakydamas: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aneteiskite, kad nebūtumėte teisiami.

  2 aNes kokiu teismu teisiate, tokiu ir jūs būsite teisiami; ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.

  3 Ir kodėl matai krislelį, kuris tavo brolio akyje, bet nepastebi rąsto savo akyje?

  4 Arba kaip gali sakyti savo broliui: Leisk man išimti krislelį iš tavo akies, – o štai tavo akyje – rąstas?

  5 Veidmainy, pirma išmesk arąstą iš savo paties akies; o tada aiškiai matysi, kaip išmesti krislelį iš savo brolio akies.

  6 Neduokite to, kas ašventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų, ir neatsigręžtų ir jūsų pačių nesudraskytų.

  7 aPrašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.

  8 Nes kiekvienas, kuris prašo, gauna; ir kuris ieško, randa; ir tam, kuris beldžiasi, bus atidaryta.

  9 Arba kuris iš jūsų, jeigu jo sūnus prašys duonos, duos jam akmenį?

  10 Arba jeigu jis prašys žuvies, argi duos jam gyvatę?

  11 Jei tad jūs, būdami pikti, žinote, kaip savo vaikams duoti gerų dovanų, tai kaip juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gerų dalykų tiems, kurie jį prašo?

  12 Todėl visa, ko norite, kad žmonės jums darytų, lygiai ataip jūs jiems darykite, nes tai įstatymas ir pranašai.

  13 Įeikite pro aankštus vartus; nes erdvūs yra vartai ir bplatus kelias, kurie veda į pražūtį, ir daug yra tų, kurie pro juos įeina;

  14 nes ankšti yra avartai ir bsiauras kelias, kurie veda į gyvenimą, ir cnedaug yra tų, kurie juos randa.

  15 Saugokitės anetikrų pranašų, kurie ateina pas jus avies kailyje, bet viduje yra plėšrūs vilkai.

  16 Jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Argi kas skina vynuoges nuo erškėčių arba figas nuo usnių?

  17 Lygiai taip kiekvienas geras medis veda gerą vaisių; bet sugedęs medis veda piktą vaisių.

  18 Geras medis negali vesti pikto vaisiaus, nė sugedęs medis vesti gero vaisiaus.

  19 Kiekvienas medis, kuris aneveda gero vaisiaus, nukertamas ir įmetamas į ugnį.

  20 Taigi iš jų avaisių juos pažinsite.

  21 Ne kiekvienas, kuris man sako: Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.

  22 Daugelis asakys man tą dieną: Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu ir tavo vardu neišvarinėjome velnių, ir tavo vardu nepadarėme daug nuostabių darbų?

  23 Ir tada aš jiems pareikšiu: Aš niekuomet jūsų anepažinojau; bšalin nuo manęs, jūs, darantieji nedorybę.

  24 Todėl kiekvieną, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, aš prilyginsiu išmintingam vyrui, kuris pasistatė savo namą ant auolos.

  25 Ir prapliupo aliūtys ir potvyniai užėjo, ir vėjai pūtė ir daužėsi į tą namą; ir jis bnesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.

  26 Ir kiekvienas, kuris girdi šituos mano žodžius ir jų nevykdo, bus prilygintas kvailam vyrui, kuris pasistatė savo namą ant asmėlio.

  27 Ir prapliupo liūtys ir potvyniai užėjo, ir vėjai pūtė ir daužėsi į tą namą; ir jis sugriuvo, ir smarkus buvo jo griuvimas.