2 Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  9. poglavje

  Jakob pojasni, da bodo Judje zbrani v vseh svojih obljubljenih deželah. — Odkupna daritev človeka odkupi od padca. — Telo umrlih bo vstalo iz groba in njihov duh iz pekla in iz raja. — Sodilo se jim bo. — Odkupna daritev odreši od smrti, iz pekla, pred hudičem in iz neskončnega mučenja. — Pravični bodo odrešeni v Božje kraljestvo. — Podane so kazni za greh. — Izraelov Sveti je varuh pri vratih. Med letoma 559 in 545 pr. Kr.

  1 In sedaj, moji ljubljeni bratje, to sem prebral, da bi vi lahko vedeli glede Gospodovih azavez, s katerimi se je zavezal z vso Izraelovo hišo —

  2 ki jih je po ustih svojih svetih prerokov govoril Judom, in sicer od začetka, iz roda v rod, dokler ne bo prišel čas, ko se bodo avrnili v pravo cerkev in Božjo čredo; ko bodo bzbrani doma v cdeželah svoje dediščine in se bodo naselili v vseh svojih obljubljenih deželah.

  3 Glejte, moji ljubljeni bratje, to vam govorim, da se boste lahko radostili in za vekomaj advignili glavo zaradi blagoslovov, ki jih bo Gospod Bog podelil vašim otrokom.

  4 Kajti vem, da ste številni od vas veliko raziskovali, da bi izvedeli o tem, kar bo prišlo; zatorej vem, da veste, da se mora naše meso iztrošiti in umreti; vendar bomo Boga videli v svojem atelesu.

  5 Da, vem, da veste, da se bo v telesu prikazal tistim v Jeruzalemu, od koder smo prišli; kajti potrebno je, da bo med njimi; kajti nujno je, da veliki aStvarnik dopusti, da bo v mesu pokoren človeku in bo umrl za bvse ljudi, da bi mu bili vsi ljudje pokorni.

  6 Kajti ker je nad vse ljudi prišla smrt, da bi se izpolnil milostni anačrt velikega Stvarnika, mora biti moč bvstajenja in vstajenje mora priti k človeku zaradi cpadca; in do padca je prišlo zaradi prestopka; in ker je človek padel, so bili dločeni od Gospodove navzočnosti.

  7 Zatorej mora biti aneskončna bodkupna daritev — če neskončne odkupne daritve ne bi bilo, si ta propadljivost ne bi mogla nadeti nepropadljivosti. Zatorej bi moralo biti, da bi cprva sodba, ki je doletela človeka, dtrajala neskončno. In če bi bilo tako, bi se to meso moralo uleči v mater zemljo h gnitju in razpadanju, da ne bi več vstalo.

  8 O Božja amodrost, njegova bmilost in cmilostljivost! Kajti glejte, če dmeso ne bi več vstalo, bi naš duh moral postati podvržen tistemu angelu, ki je epadel izpred navzočnosti večnega Boga in postal fhudič, da ne bo več vstal.

  9 In naš duh bi neizogibno postal kakor on in postali bi hudiči, aangeli hudiču, bizključeni iz navzočnosti našega Boga in ostali bi z očetom claži, v bedi, kakor je on sam; da, s tem bitjem, ki je dpreslepil naša prva starša, ki se epreobraža kakor v fangela luči in človeške otroke hujska k gtajnim morilskim zvezam in vsakovrstnim tajnim delom teme.

  10 O kako velika je dobrota našega Boga, ki nam pripravi pot za pobeg iz primeža te strašne pošasti; da, tiste pošasti asmrti in bpekla, ki jo imenujem telesna smrt in tudi duhovna smrt.

  11 In zaradi načina arešitve našega Boga, Izraelovega Svetega, bo bsmrt, o kateri sem govoril, ki je telesna, izročila mrtve; smrt, ki je grob.

  12 In ta asmrt, o kateri sem govoril, ki je duhovna smrt, bo izročila mrtve; ta duhovna smrt, ki je bpekel; zatorej morata smrt in pekel izročiti mrtve in pekel mora izročiti ujete duhove in grob mora izročiti ujeta telesa in človeško telo in cduh se bosta dzdružila eno z drugim; in to je z močjo vstajenja Izraelovega Svetega.

  13 O kako velik je anačrt našega Boga! Kajti po drugi strani mora Božji braj izročiti duhove pravičnih in grob izročiti telesa pravičnih; in duh in telo se ponovno czdružita in vsi ljudje postanejo nepropadljivi in dnesmrtni in so žive duše s epopolnim fspoznanjem tako kot mi v mesu, le da bomo imeli popolno spoznanje.

  14 Zatorej bomo imeli popolno aspoznanje o vsej svoji bkrivdi in svoji nečistosti in svoji cgoloti; in pravični bodo imeli popolno spoznanje o svoji radosti in svoji dpravičnosti, eoblečeni v fčistost, da, in sicer v goblačilo pravičnosti.

  15 In zgodilo se bo, da se bodo morali vsi ljudje, potem ko bodo šli skozi to prvo smrt v življenje, ker bodo postali nesmrtni, pojaviti pred asodnim stolom Izraelovega Svetega; in potem pride bsodba in potem se jim mora soditi glede na sveto Božjo sodbo.

  16 In zagotovo kakor živí Gospod, kajti to je govoril Gospod Bog in to je njegova večna abeseda, ki ne more bpreiti, da bodo ti, ki so pravični, še vedno pravični, in ti, ki so cumazani, bodo še vedno dumazani; zatorej so ti, ki so umazani, ehudič in njegovi angeli; in šli bodo v fvečni ogenj, pripravljen zanje; in njihovo mučenje je kakor gjezero ognja in žvepla, katerega plamen se dviga na veke vekov in nima konca.

  17 O veličina in apravica našega Boga! Kajti izvršuje vse svoje besede in izšle so iz njegovih ust in njegova postava se mora izpolniti.

  18 Toda, glejte, pravični, asveti Izraelovega Svetega, ti, ki so verjeli v Izraelovega Svetega, ti, ki so prenašali bkriže sveta in prezirali njegovo sramoto, bodo cpodedovali Božje dkraljestvo, ki je bilo zanje pripravljeno od eosnovanja sveta, in njihova radost bo za fvekomaj polna.

  19 O veličina milosti našega Boga, Izraelovega Svetega! Kajti svoje svete areši pred tisto bstrašno pošastjo, hudičem, in smrtjo in cpeklom in tistim jezerom ognja in žvepla, ki je neskončno mučenje.

  20 O kako velika je asvetost našega Boga! Kajti vse bve in ničesar ni, česar ne bi vedel.

  21 In prišel bo na svet, da bo aodrešil vse ljudi, če bodo prisluhnili njegovemu glasu; kajti glejte, prenaša bbolečine vseh ljudi, da, bolečine vsakega živega bitja, tako moških, žensk kot otrok, ki pripadajo cAdamovi družini.

  22 In to prenaša, da bi vstajenje prišlo na vse ljudi, da bi vsi stali pred njim na veliki in sodni dan.

  23 In vsem ljudem zapove, da se morajo apokesati in se bkrstiti v njegovem imenu in imeti popolno vero v Izraelovega Svetega ali pa ne morejo biti odrešeni v Božje kraljestvo.

  24 In če se ne bodo pokesali in verjeli v njegovo aime in se krstili v njegovem imenu in bvztrajali do konca, morajo biti cprekleti; kajti tako je govoril Gospod Bog, Izraelov Sveti.

  25 Zatorej je dal apostavo; in kjer bpostava ni bila dana, tam ni kazni; in kjer ni kazni, tam ni obsodbe; in kjer ni obsodbe, tam zaradi odkupne daritve zanje veljajo milosti Izraelovega Svetega, kajti rešeni so z njegovo močjo.

  26 Kajti aodkupna daritev zadosti zahtevam njegove bpravice za vse tiste, ki jim cpostava dni bila dana, da so rešeni tiste strašne pošasti, smrti in pekla in hudiča in jezera ognja in žvepla, ki je neskončno mučenje; in povrnejo se k tistemu Bogu, ki jim je dal edih, ki je Izraelov Sveti.

  27 Toda gorje mu, ki mu je bila apostava dana, da, ki ima vse Božje zapovedi kakor mi in ki jih krši in ki zapravlja dneve svoje preizkušnje, kajti njegovo stanje je strašno!

  28 O prekanjeni zlodejev anačrt! O človeška bnečimrnost in šibkost in nespametnost! Če so cučeni, mislijo, da so dmodri, in ne prisluhnejo Božjemu enasvetu, kajti zapostavljajo ga, predpostavljajoč, da sami vedo, zatorej je njihova modrost nespametnost in jim ne koristi. In pogubljeni bodo.

  29 Biti učen pa je dobro, če aprisluhnejo Božjim bnasvetom.

  30 Toda gorje abogatim, ki so bogati glede na stvari sveta. Kajti zato ker so bogati, prezirajo brevne in preganjajo krotke in srce imajo pri svojih zakladih; zatorej je njihov zaklad njihov bog. In glejte, njihov zaklad bo prav tako uničen z njimi.

  31 In gorje gluhim, ki nočejo aslišati, kajti pogubljeni bodo.

  32 Gorje slepim, ki nočejo videti, kajti tudi ti bodo pogubljeni.

  33 Gorje neobrezanim v srcu, kajti poslednji dan jih bo udarilo spoznanje o njihovih krivičnostih.

  34 Gorje alažnivcu, kajti vržen bo v bpekel.

  35 Gorje morilcu, ki namerno aubija, kajti bumrl bo.

  36 Gorje jim, ki se vdajajo avlačugarstvu, kajti vrženi bodo v pekel.

  37 Da, gorje tistim, ki častijo amalike, kajti nad njimi se radosti hudič vseh hudičev.

  38 In, skratka, gorje vsem tistim, ki umrejo v svojih grehih, kajti avrnili se bodo k Bogu in gledali njegov obraz in ostali v svojih grehih.

  39 O, moji ljubljeni bratje, pomnite, kako strahotno je, če se pregrešite zoper Svetega Boga, in tudi kako strahotno je, če podležete očarljivostim tistega aprekanjenca. Pomnite, biti bmeseno naravnan je csmrt, biti duhovno naravnan pa je dvečno eživljenje.

  40 O, moji ljubljeni bratje, nastavite uho mojim besedam. Pomnite veličino Izraelovega Svetega. Ne recite, da sem zoper vas govoril težke stvari; kajti če boste, boste žalili aresnico; kajti govoril sem besede vašega Stvarnika. Vem, da so besede resnice btežke za vsako nečistost; toda pravični se jih ne bojijo, kajti ljubijo resnico in se ne zamajajo.

  41 O potem, moji ljubljeni bratje, apridite h Gospodu, Svetemu. Pomnite, da so njegove poti pravične. Glejte, za človeka je bpot cozka, toda leži v ravni smeri pred njim in varuh pri dvratih je Izraelov Sveti; in tam nima v službi nobenega služabnika; in ni druge poti kakor pri vratih; kajti ne da se ga prevarati, kajti Gospod Bog mu je ime.

  42 In kdor trka, temu bo odprl; in amodri in učeni in tisti, ki so bogati, ki so bnaduti zaradi svoje učenosti in svoje modrosti in svojega bogastva — da, to so tisti, ki jih prezira; in če tega ne bodo zavrgli in se pred Bogom ne imeli za cnespametne in se ne bodo spustili do globin dponižnosti, jim ne bo odprl.

  43 Toda stvari modrih in razumnih bodo vekomaj askrite pred njimi — da, tista sreča, ki je pripravljena za svete.

  44 O, moji ljubljeni bratje, pomnite moje besede. Glejte, slečem si oblačila in jih pred vami otresem; molim k Bogu moje odrešitve, da me preišče s svojim aprodornim očesom; zatorej boste poslednji dan, ko se bo vsem ljudem sodilo po njihovih delih, vedeli, da je Izraelov Bog pričeval, da sem s svoje duše botresel vaše krivičnosti in da stojim pred njim v sijaju in sem cočiščen vaše krvi.

  45 O, moji ljubljeni bratje, odvrnite se od svojih grehov; otresite se averig njega, ki bi vas trdno zvezal; pridite k tistemu Bogu, ki je bskala vaše odrešitve.

  46 Pripravite svojo dušo za tisti veličastni dan, ko bo apravica dana pravičnim, in sicer na bsodni dan, da od strašnega strahu ne boste zlezli vase; da se vam ne bo treba v popolnosti spomniti svoje strašne ckrivde in ne boste primorani vzklikniti: Svete, svete so tvoje sodbe, o Gospod Bog dVsemogočni — toda poznam svojo krivdo; prekršil sem tvojo postavo in moji prestopki so moji; in hudič me je pridobil, da sem plen njegove strašne bede.

  47 Toda glejte, bratje moji, ali je potrebno, da vas prebudim v strašno resničnost tega? Mar bi vas v duši mučil, če bi imeli čiste misli? Mar bi bil jasen z vami glede na jasnost resnice, če bi bili osvobojeni greha?

  48 Glejte, če bi bili sveti, bi vam govoril o svetosti; ker pa niste sveti in name gledate kot na učitelja, je zagotovo potrebno, da vas aučim o posledicah bgreha.

  49 Glejte, moji duši se greh gnusi in srce se mi radosti v pravičnosti; in aslavil bom sveto ime mojega Boga.

  50 Pridite, bratje moji, vsi, ki ste žejni, pridite k avodam; in ta, ki nima denarja, pridi, kupi in jej; da, pridi, kupi vina in mleka brez bdenarja in brez cene.

  51 Zatorej ne zapravljajte denarja za tisto, kar nima vrednosti, niti ne adelajte tistega, kar ne more zadovoljiti. Marljivo mi prisluhnite in pomnite besede, ki sem jih govoril; in pridite k Izraelovemu Svetemu in se bgostite s tistim, kar ne premine, niti se ne more izpriditi, in naj se vam duša radosti v obilju.

  52 Glejte, moji ljubljeni bratje, pomnite besede svojega Boga; nenehno molite k njemu podnevi in se azahvaljujte njegovemu svetemu imenu ponoči. Naj se vam srce radosti.

  53 In glejte, kako velike so Gospodove azaveze in kako velika je njegova blagohotnost do človeških otrok; in zaradi njegove veličine in njegove milostljivosti in bmilosti nam je obljubil, da glede na meso naše potomstvo ne bo povsem pokončano, ampak da jih bo ohranil; in v prihodnjih rodovih bodo postali pravična cveja Izraelove hiše.

  54 In sedaj, bratje moji, bi vam še govoril, toda preostanek besed vam bom razglasil jutri. Amen.