2 Nefi 26
  Footnotes
  Theme

  26. poglavje

  Kristus bo poučeval Nefijce. — Nefi napove propad svojega ljudstva. — Govorili bodo iz prahu. — Drugi narodi bodo gradili lažne cerkve in uvajali tajne zveze. — Gospod ljudem prepoveduje izvajati kvaziduhovništvo. Med letoma 559 in 545 pr. Kr.

  1 In potem ko bo Kristus avstal od mrtvih, se bo bprikazal vam, otroci moji in moji ljubljeni bratje, in besede, ki vam jih bo govoril, bodo cpostava, ki jo boste izvajali.

  2 Kajti glejte, povem vam, da sem videl, da bo prešlo veliko rodov in med mojim ljudstvom bodo strašne vojne in prepiri.

  3 In potem ko bo Mesija prišel, bodo mojemu ljudstvu dana aznamenja o njegovem brojstvu in tudi o njegovi smrti in vstajenju; in velik in strašen bo tisti dan za hudobne, kajti pogubljeni bodo; in pogubljeni bodo, zato ker so izganjali preroke in svete in jih kamenjali in jih morili; zatorej se bo k Bogu zoper njih iz zemlje dvigal klic ckrvi svetih.

  4 Zatorej bo vse tiste, ki so ponosni in ki delajo húdo, dan, ki pride, apožgal, govori Gospod nad vojskami, kajti kot strnje bodo.

  5 In tiste, ki ubijajo preroke in svete, bodo apogoltnile zemeljske globine, govori Gospod nad vojskami; in pokrile jih bodo bgore in odnesli jih bodo vrtinčasti viharji in nanje bodo padle zgradbe in jih zdrobile na kose in jih zmlele v prah.

  6 In doleteli jih bodo gromi in bliski in potresi in vsakovrstna uničenja, kajti zoper njih se bo razvnela Gospodova ognjena jeza in bodo kot strnje, in dan, ki pride, jih bo použil, govori Gospod nad vojskami.

  7 O bolečina in tesnoba moje duše zavoljo izgube mojega pobitega ljudstva! Kajti jaz, Nefi, sem to videl in skoraj bi me použilo pred Gospodovo navzočnostjo; toda k svojemu Bogu moram klicati: Tvoje poti so apravične!

  8 Toda glejte, pravični, ki prisluhnejo besedam prerokov in jih ne pokončajo, ampak navkljub vsemu apreganjanju s stanovitnostjo pričakujejo Kristusa zavoljo znamenj, ki so dana — glejte, to so tisti, ki bne bodo pogubljeni.

  9 Toda Sin Pravičnosti se jim bo aprikazal; in bozdravil jih bo in z njim bodo v cmiru, dokler ne bodo preminili dtrije rodovi in v pravičnosti jih bo preminilo veliko iz ečetrtega rodu.

  10 In ko bodo te stvari minile, bo nad moje ljudstvo prišel nagel apropad; kajti to sem videl navkljub bolečinam svoje duše; zatorej vem, da se bo zgodilo; in prodajajo se za nič; kajti za plačilo za svoj ponos in svojo nespametnost bodo želi pogubo; kajti zato ker podlegajo hudiču in raje izbirajo dela teme kot luči, morajo v bpekel.

  11 Kajti Gospodov Duh se ne bo vselej atrudil s človekom. In ko se Duh preneha truditi s človekom, potem pride nagel propad in to mi žalosti dušo.

  12 In kakor sem govoril glede aprepričevanja bJudov, da je Jezus ctisti Kristus, mora biti, da bodo tudi drugi narodi prepričani, da Jezus je Kristus, večni Bog;

  13 in da se prikaže vsem tistim, ki verjamejo vanj, z močjo aSvetega Duha; da, vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu, in dela velike čudeže, znamenja in čudesa med človeškimi otroki po njihovi veri.

  14 Toda glejte, prerokujem vam glede aposlednjih dni; glede dni, ko bo Gospod Bog te stvari bobelodanil človeškim otrokom.

  15 Potem ko bo moje potomstvo in potomstvo mojih bratov hiralo v neveri in jih bodo drugi narodi udarili; da, potem ko se bo Gospod Bog utaboril okrog njih in jih oblegal z nasipa in postavil utrdbe pred njimi; in potem bodo končali v prahu, in sicer da jih ne bo več, vendarle bodo besede pravičnih zapisane in molitve zvestih bodo uslišane in vsi tisti, ki so hirali v neveri, ne bodo pozabljeni.

  16 Kajti tisti, ki bodo pokončani, jim bodo agovorili iz zemlje in njihov govor bo prišel z dna prahu in njihov glas bo kakor od nekoga, ki kliče duhove; kajti Gospod Bog mu bo dal moč, da bo lahko šepetal glede njih, in sicer kakor bi bilo iz zemlje; in njihov govor bo šepetal iz prahu.

  17 Kajti tako govori Gospod Bog: aZapisovali bodo to, kar se bo zgodilo med njimi, in to bo zapisano in zapečateno v knjigi in tisti, ki so shirali v neveri, tega ne bodo imeli, kajti bprizadevajo si uničiti Božje stvari.

  18 Zatorej so bili tisti, ki so bili pokončani, pokončani naglo; in množica njihovih strašnih bo kakor apleve, ki premine — da, tako govori Gospod Bog: V trenutku bo, nenadoma —

  19 in zgodilo se bo, da bo tiste, ki so shirali v neveri, audarila roka drugih narodov.

  20 In drugi narodi so vzvišeni v aponosu svojih oči in bspotikali so se zaradi velikosti svojega kamna cspotike, da so zgradili veliko dcerkva; vendar omalovažujejo Božjo moč in čudeže in si pridigajo svojo lastno modrost in svojo lastno eučenost, da bi se okoristili in fgrdo izkoristili reveža.

  21 In zgrajenih je veliko cerkva, ki povzročajo azavidanja in zdrahe in zlonamernost.

  22 In obstajajo tudi atajne zveze, prav kakor v starodavnih časih, glede na zveze hudiča, kajti on je ustanovitelj vsega tega; da, ustanovitelj umora in del teme; da, in vodi jih z laneno vrvjo okrog vratu, dokler jih s svojimi močnimi vrvmi ne zveže za vekomaj.

  23 Kajti glejte, moji ljubljeni bratje, povem vam, da Gospod Bog ne deluje v temi.

  24 Ničesar ne stori, kar ne bi bilo v korist sveta; kajti svet aljubi, in sicer da preda svoje življenje, da bi k sebi pritegnil bvse ljudi. Zatorej nikomur ne zapove, naj ne bo deležen njegove odrešitve.

  25 Glejte, mar kateremu kliče, rekoč: Proč od mene? Glejte, povem vam, ne; ampak govori: aPridite k meni, vsi vi konci zemlje, bkupite mleka in medu brez denarja in brez cene.

  26 Glejte, je kateremu zapovedal, naj odide iz shodnic ali iz hiš čaščenja? Glejte, povem vam, ne.

  27 Je kateremu zapovedal, naj ne bo deležen njegove aodrešitve? Glejte, povem vam, ne; ampak jo je bdal zastonj vsem ljudem; in svojemu ljudstvu je zapovedal, naj vse ljudi prepričajo h ckesanju.

  28 Glejte, mar je Gospod kateremu zapovedal, naj ne bo deležen njegove dobrote? Glejte, povem vam, ne; ampak imajo ta privilegij avsi ljudje, tako eni kakor drugi, in nikomur ni prepovedano.

  29 Zapoveduje, naj ne bo akvaziduhovništev; kajti glejte, kvaziduhovništva so, da ljudje pridigajo in se postavijo za luč svetu, da bi se okoristili in prejeli bhvalo sveta; a za blaginjo Siona si ne prizadevajo.

  30 Glejte, Gospod je to prepovedal; zatorej je Gospod Bog zapovedal, naj bodo vsi ljudje adobrotljivi, kajti dobrotljivost je bljubezen. In če ne bi bili dobrotljivi, ne bi bili nič. Če bi zatorej bili dobrotljivi, ne bi dopustili, da bi se delavec v Sionu pogubil.

  31 Toda delavec v aSionu bo delal za Sion, kajti če bodo delali za bdenar, bodo pogubljeni.

  32 In spet, Gospod Bog je azapovedal, naj ljudje ne ubijajo, naj ne lažejo, naj ne kradejo, naj imena Gospoda, svojega Boga, ne izgovarjajo bvnemar, naj ne zavidajo, naj ne bodo zlonamerni, naj se ne prepirajo med seboj, naj se ne vdajajo vlačugarstvu in naj ne delajo nič od tega, kajti kdor bo to počel, bo pogubljen.

  33 Kajti nobena od teh krivičnosti ne prihaja od Gospoda; kajti on dela tisto, kar je dobro med človeškimi otroki; in ne napravi ničesar, kar človeškim otrokom ne bi bilo jasno; in vse povabi, naj pridejo k njemu in bodo deležni njegove dobrote; in nikomur ne aodreče, ki pride k njemu, črncu in belcu, zasužnjenemu in svobodnemu, moškemu in ženski; in pomni bpogana; in Bogu so cvsi enaki, tako Judje kot drugi narodi.