2022
Sự Sa Ngã Là Một Phần Trong Kế Hoạch Của Thượng Đế
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Các Khái Niệm Cơ Bản về Phúc Âm

Sự Sa Ngã Là Một Phần Trong Kế Hoạch Của Thượng Đế

Nhờ vào Sự Sa Ngã, chúng ta được đến thế gian và một ngày nào đó có thể trở về sống với Cha Thiên Thượng.

Hình Ảnh

Adam and Eve in the Garden of Eden (A Đam và Ê Va trong Vườn Ê Đen), tranh do Robert T. Barrett họa; Adam and Eve Cast Out of the Garden (A Đam và Ê Va Bị Đuổi Khỏi Vườn Ê Đen), tranh do Gary L. Kapp họa, không được phép sao chép; Adam and Eve (A Đam và Ê Va), tranh do Jay Bryant Ward họa; The Resurrection (Sự Phục Sinh), tranh do Harry Anderson họa

Trong Vườn Ê Đen, Thượng Đế đã truyền lệnh cho A Đam và Ê Va không được ăn trái của cây hiểu biết về điều thiện và điều ác. Sau đó Ngài đã phán với họ: “Ngươi có thể tự chọn lựa, … , nhưng nên nhớ rằng ta đã cấm việc ấy” (Môi Se 3:17). Sa Tan đã cám dỗ Ê Va để ăn trái của cây ấy. Nó đã nói với bà ấy: “Hai ngươi sẽ trở thành như các thượng đế, biết điều thiện và điều ác” (Môi Se 4:11). Bà ấy đã ăn trái cây và sau đó chia sẻ trái ấy với A Đam. Thượng Đế đã đuổi họ ra khỏi Vườn Ê Đen.

Sự Sa Ngã

Hình Ảnh

Khi A Đam và Ê Va rời khỏi Vườn Ê Đen, họ đã không còn ở trong sự hiện diện của Thượng Đế nữa. Sự tách rời khỏi Thượng Đế này được gọi là cái chết thuộc linh. Việc rời khỏi khu vườn cũng có nghĩa là A Đam và Ê Va đã trở nên hữu diệt và do đó có thể chết đi. Mặc dù A Đam và Ê Va đã không còn ở cùng Thượng Đế và lúc đó đã trở nên hữu diệt, họ vẫn vui vẻ và đầy hy vọng khi thấy rằng họ có thể tiến triển (xin xem Môi Se 5:10–11). “A Đam sa ngã để loài người sinh tồn, và loài người có sinh tồn thì mới hưởng được niềm vui” (2 Nê Phi 2:25).

Một Thời Gian Thử Thách

Khi chào đời, chúng ta sống tách biệt khỏi Thượng Đế, cũng như A Đam và Ê Va đã làm sau Sự Sa Ngã. Sa Tan cám dỗ để chúng ta đưa ra những lựa chọn sai lầm. Những cám dỗ này cho phép chúng ta được thử thách và lựa chọn giữa điều đúng và điều sai (xin xem An Ma 12:24). Mỗi khi phạm tội lỗi và không chịu hối cải, chúng ta ngày càng xa lìa Cha Thiên Thượng. Nhưng nếu chịu hối cải, chúng ta đến gần Cha Thiên Thượng hơn.

Cái Chết Thể Xác

Thế gian được sáng tạo cho chúng ta (xin xem 1 Nê Phi 17:36). Sự Sa Ngã đã giúp cho A Đam và Ê Va có thể tuân theo lệnh truyền của Thượng Đế để có con cái và cho phép chúng ta đến thế gian trong một thể xác. Thể xác của chúng ta một ngày nào đó sẽ chết đi, nhưng linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống. Thể xác và linh hồn của chúng ta sẽ được tái hợp khi chúng ta phục sinh.

Được Cứu Rỗi bởi Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh

Qua quyền năng chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể chiến thắng cái chết thể xác và thuộc linh. Bởi vì Đấng Ky Tô đã phục sinh, tất cả mọi người sinh ra trên thế gian sẽ được phục sinh và sống mãi mãi. Và bởi vì Đấng Ky Tô đã chịu đau đớn cho tội lỗi của chúng ta, chúng ta có thể hối cải và được tha thứ để có thể sống với Cha Thiên Thượng một lần nữa.