2022
Sự khởi đầu và Kinh Cựu Ước
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Sự khởi đầu và Kinh Cựu Ước

Hình Ảnh

Christ and the Creation (Đấng Ky Tô và Sự Sáng Tạo), tranh do Robert T. Barrett họa

Dịp đầu năm mới dường như là một thời điểm đặc biệt thích hợp để suy nghĩ về những sự khởi đầu.

Trong năm nay, Kinh Cựu Ước và Trân Châu Vô Giá sẽ đưa chúng ta về với một số khởi đầu quan trọng và phi thường nhất mà loài người từng biết đến.

Chúng ta có thể hiểu biết rõ hơn về Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã ở cùng Đức Chúa Cha từ “lúc khởi đầu” (Áp Ra Ham 4:1). Chúng ta có thể đọc về Sự Sáng Tạo thế gian và sự khởi đầu cuộc sống trần thế. Chúng ta có thể học về lúc khởi đầu của sự hối cải, gia đình, những lệnh truyền, và việc thờ phượng trong đền thờ trên thế gian này. Chúng ta có thể học về sự bắt đầu của các giao ước thiêng liêng mà vẫn tiếp tục định hình cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Và nếu chúng ta vẫn chưa yêu thích Kinh Cựu Ước, ngày hôm nay có thể đánh dấu sự khởi đầu một thời kỳ mới cho việc học hỏi và khám phá. Trên trang 20, tôi chia sẻ một vài lẽ thật mà đã giúp tôi cảm thấy hứng thú hơn về sách thánh thư này và xem những lời giảng dạy trong sách với sức sống và mục đích mới mẻ. Trên trang 26, Chủ Tịch Mark L. Pace, Chủ Tịch Trung Ương Trường Chủ Nhật, chỉ ra các phước lành mạnh mẽ mà chúng ta có thể nhận được nếu chúng ta sẵn lòng đọc sách ấy “một cách tận tâm và thành kính.”

Trên hết, chúng ta hãy nhớ rằng một cuộc sống đầy những khởi đầu mới có thể đạt được nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô. Trong bài viết của Anh Cả Quentin L. Cook trên trang 6, ông làm chứng rằng “tất cả không bao giờ mất đi” bởi vì Đấng Cứu Rỗi chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở. Nhờ ân điển của Ngài, chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình thuộc linh mà những tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước.

Tôi hy vọng rằng năm nay sẽ tràn đầy những khởi đầu tuyệt diệu cho mỗi chúng ta!

Marissa Widdison

Trợ Lý Tổng Biên Tập, Ứng Dụng Sống Theo Phúc Âm

Hình Ảnh

“Ta là Ban Đầu và Cuối Cùng, Thượng Đế Toàn Năng; qua Con Độc Sinh của ta, ta sáng tạo ra những vật này; phải, ban đầu ta sáng tạo ra trời và đất là nơi ngươi đang đứng.”

Ảnh từ Adobe Stock